Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 150
 İndirme 85
 Sesli Dinleme 1
Pliometrık Çalışmaların 14-16 Yaş Grubu Bayan Basketbolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi
2001
Dergi:  
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı; 8 haftalık pliometrik antrenman programının 14-16 yaş grubu kız basketbolcuların bazı fi­ziksel ve fizyolojik parametrelerine etkilerini tesbit etmektir. Araştırmaya 12 deney, 12 kontrol grubu olmak üze­re 24 basketbolcu gönüllü ve sağlıklı olarak katılmışlardır. Deney grubu 8 hafta süreyle haftada 3 gün pliometrik egzersizler ve teknik antrenman, kontrol grubu ise hafta­da 3 gün sadece teknik antrenman yaptılar. Deneklerin fiziksel ve fizyolojik parametreleri bilimsel geçerliliğini kabul edilmiş laboratuvar ve alan testleri ile belirlendi. Sonuçların istatistiksel değerlendirmeleri t-testi ve varyans analizi ile tespit edildi. 8 haftalık antrenman programı sonucunda deney grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında dikey ve yatay sıçrama, anaerobik güç, 30 m sürat, esneklik vücut yoğunluğu, yağsız vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi değer­lerinde anlamlı düzeyde bir gelişme görülmüştür. (P<0,01). İKAS, 20 m mekik ve Cooper değerlerinde ise an­lamlı bir gelişme gözlenmemiştir. (P>0,05). Kontrol grubu sporcularının dikey sıçrama ve yatay sıçrama, ana­erobik güç, 30 m sürat, esneklik, vücut yoğunluğu, vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut ağırlığı, İKAS, 20 m mekik ve Cooper değerlerinde (P>0,05) düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Pliometrik antrenmanın çalışmada tespit ettiğimiz parametrelerden vücut kompozisyonu, sürat, sıçrama yete­neği ve anaerobik güç üzerine performans açısından olumlu etkilerin olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler