Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 11
 İndirme 1
FORCED MIGRATION FROM THE BALKANS TO ANATOLIA: 1878-1900
2008
Dergi:  
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Göç, ekonomik, bireysel, politik, doğal afetler, etnik ve diğer sosyal çatışmaları içeren bir çok faktöre bağlı olabilir. Bu makalede, Balkanlardan Anadoluya 1878-1900 tarihleri arasında şiddetten ve savaştan kurtulmak için kaçanların oluşturduğu ve zorlama göçler dediğimiz dönüş göçleri incelenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonlarına doğru, Osmanlı'nın merkezi otoritesi ile egemenliğindeki farklı milletler arasında büyük çatışmalar ve ayrıca Osmanlı ile diğer ülkeler arasında savaşlar vardı. Bu savaşlar hiç şüphesiz, Balkanlarda yaşayan müslüman Türklerin ve diğer bazı azınlık grupların yaşadıkları yerleri terketmesine yol açmıştır. Belirtilmesi gereken önemli bir nokta, Balkanlardaki milletlerin daha homojen bir nüfus yaratma çabası içerisinde kendilerinden olmayan grupları göçe zorladıklarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda gücünün azalması ve kontrolü kaybetmesiyle, Müslüman olmayan gruplar kendilerini diğer milletlerin çeteleri tarafından yaratılan büyük bir tehlike içinde bulmuşlardır. Bu süreçte Osmanlı’nın anayurda dönmek isteyen Müslümanlara yardım için elinden geleni yapmaya çalıştığı görülmüştür. Aynı yardım göçmenlerin Anadoluda yerleştirilmesinde de yapılmış ve göçmenler yöneticilerin kontrolünde farklı kasaba ve köylerde yerleşime tabii tutulmuştur. Bu durum ise, Anadoludaki müslüman nüfusun belirgin bir şekilde artmasına yol açmıştır. Bu nedenle, günümüz Anadolu nüfusunun bu yerleşimlerden etkilendiğini ve bu göç hareketleriyle şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu makalede, Balkanlardan gelen Müslüman nüfusun Anadoluda nerelere yerleştirildiğine dair bilgilere ulaşmada, İstanbuldaki Başbakanlık Arşivinde bulunan “Şura”, “Dahiliye” ve “Meclis” defterleri incelenmiştir. Bu makalenin amacı, Balkanlardan Anadoluya 1878-1900 yılları arasında yapılan zorunlu göçleri ve bu göçlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal yapılanmasına olan etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.936
Atıf : 9.802
2023 Impact/Etki : 0.503
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi