Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 48
 İndirme 22
Endüstri 4.0 Bağlamında Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatı ile İşgücü Verimliliği İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
2020
Dergi:  
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Yazar:  
Özet:

Günümüz ekonomilerinde bilgi ve teknolojisini kendi üretip bu bilgi ve teknolojilerini ihraç eden ülkeler ekonomik ve sosyal yönden diğer ülkelere kıyasla dünya ekonomisi açısından daha önemli bir yere sahip olmaktadır. Teknolojik devrimlerin emeği her seferinde biraz daha arka plana atması araştırmacıların teknik elemanların yer edindiği böylece emeğin büyük bir çoğunluğunun dışlanıp tasarruf ve verimliliğin artmasının beklendiği yüksek teknolojili Endüstri 4.0 sürecinin emek piyasası üzerinde yaratacağı etkileri üzerine odaklanmalarına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı 36 OECD ülkesinin 2007-2018 yılları arası dönemde Endüstri 4.0 sisteminin önemli çıktılarından olan yüksek teknolojili ürün ihracatı ile emek piyasasında işgücü verimliliği arasındaki nedensel ilişkileri panel veri analizi aracılığıyla ortaya koymaktır. Yeni nesil panel nedensellik testlerinden biri olan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testinin kullanıldığı çalışmanın ampirik bulgularına göre 8 ülke için yüksek teknolojili ürün ihracatından işgücü verimliliğine doğru tek yönlü 6 ülke için işgücü verimliliğinden yüksek teknolojili ürün ihracatına doğru tek yönlü ve 3 ülke için ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Dolayısıyla yeni nesil işgücünün verimliliği üzerinde etkili olan Endüstri 4.0 sürecinde, işgücünün de dönüşüm içine girerek veri ve bilgi işleme yetkinliğine sahip olması, istatistiki bilgi ve analitik düşünce yeteneğine sahip olması, organizasyon ve iş süreçlerini iyi anlayabilen, değişime kapalı olmayan, takım çalışmasına yatkın olması öngörülen işsizliğin oluşmasına engel olabilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Industry 4.0 Relationship Of High-tech Products Export and Labour Efficiency: Panel Cause Analysis
2020
Yazar:  
Özet:

In today’s economies, the countries that produce their own knowledge and technology and export their knowledge and technology have a more important place in the world economy in economic and social terms than other countries. The fact that the technological revolutions put the work a little more backward every time the researchers were involved in the technical elements so that a large majority of the work was excluded and the high-tech Industry 4.0 process, where savings and efficiency increases are expected, focused on the effects it will create on the labour market. The aim of this study is to develop 36 OECD countries in the period 2007-2018. The key output of the 0 system is to reveal the causal relationships between high-tech product exports and labour market efficiency through panel data analysis. According to the empirical findings of the new generation panel causality test, Emirmahmutoğlu and Köse (2011) panel causality test used, the one-way causality relationship for 8 countries from high-tech product exports to workforce efficiency for 6 countries, from high-tech product exports for 6 countries, and for 3 countries, the two-way causality relationship was identified. Industry 4 has an impact on the efficiency of the new generation of labour. In the 0 process, the workforce will also be able to process data and information by entering the transformation, the ability to have statistical knowledge and analytical thinking, the ability to understand the organizational and business processes well, the unchanged, the predictable unemployment, the predictable disability to work in a team will be prevented.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 174
Atıf : 2.437
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini