Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 13
 İndirme 1
Profesyonelleşme Sürecinde Meslek Örgütlerinin Rolü: Pandemi Sürecinde Niteliksel Bir Analiz
2020
Dergi:  
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources
Yazar:  
Özet:

Çalışmada bir mesleğin profesyonelleşmesi açısından meslek örgütlerinin rolü incelenmektedir. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin profesyonelleşme sürecini henüz tamamlamadığı ve kriz dönemlerinde kurumsal değişimlerin daha mümkün olduğu kabullerinden hareketle, Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’de hemşirelik meslek örgütlerinin davranışları niteliksel yöntemle analiz edilmiştir. Bu kapsamda hemşirelik meslek örgütleri ile Sağlık Bakanlığı resmi web siteleri ve hemşirelik meslek örgütleri veya mesleği temsilen akademisyen/sağlık çalışanı bireylerin medyada yer alan açıklama ve paylaşımları incelenmiştir. Bulgular, Türkiye’deki hemşirelik meslek örgütlerinin (i) mesleğin icra edilmesine dair kural ve standartların oluşturulması ve bu standartlara uygunluğun gözetimi, (ii) meslek mensuplarının çıkarlarının savunulması, (iii) mesleki yetki alanını genişletilmesi, (iv)meslek mensupları adına sözcülük, (v) müzakerecilik rolleri üstlenme taleplerinde bulunduklarına işaret etmektedir. Bulgular ayrıca hemşirelik meslek örgütlerinin (i) mesleği Bilim Kurulu ve İl Pandemi Kurullarında temsil etme; (ii) Bakanlığa görüş/öneri/taleplerini iletme, (iii) meslek mensuplarının çalışma şartları, iş güvenliği ve sağlığına dair şikâyet ve taleplerini kitlesel ve sosyal medya aracılığıyla dile getirerek karar alıcıları etkileme (lobicilik)girişimlerinde bulunduklarını göstermektedir. Kısıtlar ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Role Of Professional Organizations In The Process Of Professionalization: A Qualitative Analysis In The Pandemic Process
2020
Yazar:  
Özet:

The role of professional organizations in the study is examined in terms of the professionalization of a profession. In our country, as the professionalization process of nursing has not yet been completed and the acceptance that corporate changes are more possible during crisis periods, the behavior of nursing professional organizations in Turkey during the Covid-19 pandemic period has been analyzed in a qualitative way. In this context, nursing professional organizations and the official websites of the Ministry of Health and nursing professional organizations or the profession represented academic/health workers have been examined the publications and shared in the media of individuals. The findings indicate that the nursing professional organizations in Turkey (i) establish the rules and standards for the performance of the profession and monitor the conformity to these standards, (ii) defend the interests of the professional members, (iii) extend the field of professional competence, (iv) speak in the name of the professional members, (v) negotiating roles. The findings also show that nursing professional organizations (i) represent the profession in the Scientific Council and the Provincial Pandemic Council; (ii) communicate their opinions/suggestions/suggestions to the Ministry; (iii) express their complaints and demands on working conditions, safety and health of the professional members through the mass and social media that they are in the initiative to influence decision makers (lobicity). Restrictions and recommendations for future studies have been discussed.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 480
Atıf : 4.407
2022 Impact/Etki : 0.0
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources