Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 48
 İndirme 10
Oryantiring Sporu Yapan Gençlerin Serbest Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi
2020
Dergi:  
Journal of Social and Humanities Sciences Research
Yazar:  
Özet:

Oryantiring sporu son yıllarda hızla gelişin bir spor olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişim ile beraber oryantiring sporuna olan ilgi ciddi bir artış göstermeye başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, 15 yaşında oryantiring sporu yapan gençlerin serbest zaman motivasyonlarını incelemektir. Bu kapsamda araştırmamıza 188 (113 kadın, 75 erkek) oryantiring sporcusu katılmıştır. Veriler 2019 yılında Gaziantep ilinde yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu oryantiring gelişim kampında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Pelletier, Vallerand, Blais ve Brière (1991) tarafından geliştirilen, ilk kez Mutlu (2008) tarafından daha sonra Güngörmüş (2012) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Verilerin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Sporcuların % 72,9’u 1-3 yıllık deneyime sahiptir. Cinsiyet, lisans ve başka doğa sporu yapıyor olma değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deneyim alt boyutunda ise motivasyonsuzluk, bilmek ve başarmak, uyaran yaşama ve özdeşim/içe atım alt boyutlarında anlamlı farklar bulunmuştur. Bir serbest zaman etkinliği olarak oryantiring de, deneyimi fazla olanların serbest zaman motivasyonları daha yüksektir. Bu durum oryantiring sporuna katılımı etkileyebilmektedir.  Deneyimi daha az olan sporcuların ise motivasyonsuzluk yaşadığı görülmüştür. Oryantiring sporcularını teşvik edici çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2020
Yazar:  
0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Journal of Social and Humanities Sciences Research

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.160
Atıf : 13
2022 Impact/Etki : 0.0
Journal of Social and Humanities Sciences Research