Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
 İndirme 1
Klasik Türk Edebiyatındaki Mektup Türünün Dinî-Tasavvufi Mevzuların Müzakeresinndeki Fonksiyonu ve “Tezkire-İ Sueda” Adlı Metin
2022
Dergi:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Yazar:  
Özet:

Geçmişi yazı tarihi kadar eski olan mektup türü tüm dünya edebiyatlarında olduğu gibi İslamiyetin etkisinde gelişen Türk edebiyatı için de her dönem önemini korumuş ve etkin bir şekilde kullanılmıştır. Özellikle mektubun işlevi ile Türk edebiyatı şairlerinin önemli bir kısmını teşkil eden mutasavvıfların hayat görüşü ve üstlendikleri misyonun birebir örtüşmesi bu türün temelden sağlam bir şekilde edebiyatımızda yer edinmesini sağlamıştır. Tasavvufi Türk edebiyatı mensupları dini inanç ve tasavvufi görüşlerini hem çağdaşları olan insanlara hem de gelecek nesillere ulaştırmak için sık sık mektup yazmış ve bu mektuplar bir yekûn teşkil edince kitaplaştırmışlardır. Bu çalışmada XIX. asrın sonu ile XX. asrın ilk çeyreğinde yaşamış önemli iki mutasavvıfın mektuplarını ihtiva ve tasavvufun bazı temel konularını izah eden Tezkire-i Sueda adlı eser irdelenmiştir. Transkribe edilen eser şekil ve muhteva açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The function in the negotiation of the Dinî-Tasavvufi Mevzular of the Type of Letter in Classical Turkish Literature and the text called "Tezkire-I Sueda"
2022
Yazar:  
Özet:

The type of letter, which is as old as its history of writing, as in all the world literature, has also preserved and effectively used its importance for Turkish literature, which has evolved under the influence of Islam. Specifically the function of the letter and the life view of the mutasavvifs who make up an important part of the Turkish literature poets and the mutasavvifs' mission they undertake has made it possible that this type of literature is founded in our literature in a solid way. The members of Tasavvufi Turkish literature have often written letters to communicate their religious beliefs and tasavvufi opinions to both the people who have their contemporaries and to the future generations, and these letters have been booked when they form a jekun. 19 in this work. The end of the XX. In the first quarter of the century, the Tezkire-i Sueda work contains the letters of two important mutasavvf who lived in the first quarter of the century and explains some of the basic topics of the tasavvf. The transcripted work is examined in terms of shape and mutuality.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.031
Atıf : 360
2023 Impact/Etki : 0.085
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences