Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
Otantik Öğrenmenin Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi: Meta-analitik Bir Değerlendirme
2023
Dergi:  
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye'de otantik öğrenmenin öğrenme sürecinde önemli görülen duyuşsal bir faktör olan öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkisini inceleyen çeşitli birincil çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu bireysel çalışmaların sonuçlarının, otantik öğrenmenin etkililiğine dair farklı etki büyüklüğü değerleri elde ettiği gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, otantik öğrenmenin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkisini inceleyen deneysel ve yarı deneysel çalışmaların sonuçlarını meta-analiz yöntemiyle birleştirerek genel etki büyüklüğünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, literatür taraması sonucunda listelenen 180 çalışmadan dâhil edilme kriterlerine uygun olan sekiz çalışma (dokuz etki büyüklüğü) kodlanarak analiz edilmiştir. Meta-analize dâhil edilen birincil çalışmalardan birinin küçük, yedisinin orta ve birinin ise güçlü etki büyüklüğü düzeyinde oldukları belirlenmiştir. Analiz sonuçları otantik öğrenmenin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde orta düzeyde bir genel etki büyüklüğüne sahip olduğunu göstermiştir (g=0.751). Meta-analiz sonucunda elde edilen genel etki büyüklüğü değerinin orta düzeyde, eğitim araştırmaları için oldukça dikkate değer ve otantik öğrenmenin geleneksel eğitim süreçlerine kıyasla öğrencilerin derse yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamada daha etkili olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Authentic Learning On Students' Attitudes Towards The Course: A Meta-analytic Review
2023
Yazar:  
Özet:

In Turkey, a number of primary studies have been conducted to investigate how authentic learning impacts students' attitudes towards courses, an important affective factor in the learning process. These individual studies have reported varying effect sizes on the effectiveness of authentic learning. This review utilized a meta-analysis approach to analyze the results of experimental and quasi-experimental studies on this topic to provide a more comprehensive overview. Out of the 180 studies identified in the literature search, eight studies (representing nine effect sizes) that met the inclusion criteria were coded and analyzed. Among these primary studies, one showed a modest effect size, seven demonstrated a moderate effect size, and one had a strong effect size. The analysis showed a moderate overall effect size for the effectiveness of authentic learning on students' attitudes towards courses (g=0.751). Based on these findings, it can be concluded that authentic learning is more effective than traditional education processes in promoting positive attitudes towards course, which is a noteworthy result in educational research.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 547
Atıf : 1.448
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini