Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 94
 İndirme 21
Bist Holding ve Yatırım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının Mcdm Yöntemleri ile Ölçümü
2020
Dergi:  
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Yazar:  
Özet:

Finansal performansların ölçülmesi küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her işletme için önem arz etmektedir. Özellikle finansal piyasalarda işlem gören şirketler için bu önemin çok daha fazla olduğu söylenebilir. Buradan hareketle çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören BİST Holding ve Yatırım Endeksinde yer alan 43 holding ve yatırım şirketinin 2000-2017 yıllık verileri dikkate alınarak 18 yıllık finansal performansları hesaplanmıştır. Şirketlerin performans göstergesi olarak fiyat kazanç oranı, piyasa değeri / defter değeri oranı, hisse senedi başına kar payı oranı, kar payı verim oranı ve kar payı dağıtım oranı olmak üzere toplam 5 borsa performans göstergesi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için Entropi tekniğinden yararlanılmıştır. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) yöntemlerinden Additive Ratio Assesment (ARAS) ve Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) yöntemleri ile yapılan analizlerde şirketlerin finansal performansları ölçülmüştür. Analizlerin sonuçlarının başarısını ve sonuçlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Spearman korelasyon analizi sonucunda ARAS ve WASPAS yöntemi arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Measurement Of The Financial Performance Of Companies In The Bist Holding and Investment Index By Mcdm Methods
2020
Yazar:  
Özet:

Measurement of financial performance is important for every enterprise, from small-scale to large-scale. It can be said that this is much more important, especially for companies trading in financial markets. From here to work on the move, the financial performance of 43 holding and investment companies included in the BIST Holding and Investment Index, which is traded in Borsa Istanbul, was calculated by taking into account the 2000-2017 annual data. The company’s performance indicator used a total of 5 stock performance indicators, including price profit ratio, market value / book value ratio, profit share ratio per share, profit share yield ratio and profit share distribution ratio. The Entropic technique has been used to determine the weights of the criteria used in the study. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) and Additive Ratio Assessment (ARAS) and Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) methods have measured the financial performance of companies. Spearman correlation analysis was conducted to determine the success of the results of the analyses and the relationship between the results. Spearman's correlation analysis found that there was a positive and strong relationship between the ARAS and the WASPAS method.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler