Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 36
 İndirme 9
Language Learning Strategies (sill) For Foreign Langauge Learners: A Sample From Gagavuzia
2020
Dergi:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Yabancı Dil olarak İngilizce (EFL) okuyan öğrencilerle ilgili öğrenme stratejileri ve kullanımları dikkat çekiyor. Bu öğrenciler, çeşitli çözümleme araçları ve yöntemleri kullanılarak 35 yıldan fazla bir süredir araştırılıyor. Bu konuyla ilgili olarak Yabancı Dil öğreniminde Stratejileri inceleme ve araştırmalar günden güne artmaktadır. Bu çalışmada, Rebecca L. Oxford’un (1980) geliştirdiği dil öğrenmede dil stratejileri geliştirme anketi kullanılmıştır. Çalışma, 2019-2020 yılları arasında Gagavuzya da bir devlet Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümünde öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerin katılımlarıyla sürdürülmüştür. Araştırmaya 182 kız öğrenci, 399 erkek öğrenci toplam 581 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada, öğrenme ve stratejilerini ortaya koymada nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Anket tamamlandıktan sonra, cinsiyet analizi altında grubun ortak stratejileri erkek ve kadın olarak belirlendi. Çalışmanın sonuçlarından, hem erkek hem de kadın yabancı dil öğrenenlerin, hafızalarını ve kelime dağarcığını artırmak için öğrenme stratejilerine büyük ölçüde güvendikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, stratejilerin kullanım derecesi önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Katılımcıların öğrenme stratejilerinin kullanımına yönelik tutumları da maruz kaldıkları öğrenme ortamına göre değişmektedir. Bu nedenle, dil eğitimcileri, öğrenme kapasitelerini geliştirmek için özellikle yabancı dil öğrencileri için olumlu bir öğrenme ortamı yaratmaya çalışmalıdır. Sonuç olarak, her strateji öğrenmede hayati bir rol oynadığından, bir yabancı dil öğrenirken birden çok stratejinin kullanılması gerektiğini anlamaya yardımcı olur. Etkileşim, sunum, kendini değerlendirme ve kendini değerlendirme, daha iyi bir kişilik geliştirmek için yapılması gereken temel şeylerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.402
Atıf : 2.502
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini