Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 27
 İndirme 7
E-ticaret ve Bireysel Kredilerin Çok Yönlü İlişkileri: Türkiye Örneği
2021
Dergi:  
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Yazar:  
Özet:

Bireysel krediler, hane halkının ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi olarak kullandıkları ticari bankalar tarafından verilen kredilerdir. E-ticaret ise piyasa mekanizmasının internet ortamına taşınması sürecidir. E-ticaret ortamında işletmeler daha çok müşteriye ulaşabilmekte, müşteriler ise hem daha çeşitli ürünlere ulaşabilmekte hem de ürünler hakkında daha çok bilgi edinebilmektedirler. Bu çalışmada, Türkiye özelinde, E-ticaret kullanımının hane halkı harcamaları üzerindeki etkisi bireysel krediler özelinde araştırılmıştır. Yapılan nedensellik ilişkisi analizleri sonucunda, ihtiyaç kredisi ve E-ticaret arasında güçlü nedensellikler, konut kredisi ve E-ticaret arasında nedensellikler tespit edilirken, taşıt kredisi ve E-ticaret arasında güçlü ilişkiler tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler:

E-commerce and Individual Loans Relationships: Turkish Example
2021
Yazar:  
Özet:

Individual loans are loans given by commercial banks they use as household needs, housing and vehicle loans. E-commerce is the process of moving the market mechanism to the internet environment. In the e-commerce environment, can reach more customers, while customers can reach more products and learn more about the products. In this study, in particular in Turkey, the impact of e-commerce use on household spending has been studied in individual loans in particular. As a result of the causal relationship analysis, strong causes between demand loans and e-commerce, housing loans and e-commerce were identified, while strong relationships between vehicle loans and e-commerce were not identified.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

Alan :   Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.106
Atıf : 3.961
2022 Impact/Etki : 0.457
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
97/509

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
10/92

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
10/39

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute