Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 48
 İndirme 21
Demotivational Factors Towards Learning English For The Students Of Social Sciences High Schoolmotivation,
2020
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını olumsuz etkileyen faktörler yabancı dil öğreniminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların çoğu öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını azaltan faktörler yerine artıran faktörlere odaklanmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik demotivasyon kaynaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında veri Sakai ve Kikuchi (2009) tarafından geliştirilen Demotivasyon Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilmiş 4073 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunu azaltan başlıca faktörün sınıf ortamıyla ilgili olduğu bulunmuştur. Ayrıca ders materyalleriyle ilgili faktörlerin öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarının azalmasında sınıfın karakteristik özellikleri kadar etkili olduğu gözlemlenmiştir. Başarısızlık deneyimine ilişkin faktörler öğrenciler tarafından dördüncü demotivasyon kaynağı olarak belirlenirken öğretmenlerle ilgili faktörler öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunuaz azaltan faktör olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonucunda demotivasyon ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı arasında korelasyon bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.852
Atıf : 22.305
2022 Impact/Etki : 0.453
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
73/232

Kastamonu Education Journal