Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 58
 İndirme 18
Algılanan Tüketici Etkililiğinin Ekolojik Bilinçli Tüketici Davranışı Üzerine Etkisi: Çevresel Kaygının Aracılık Rolü
2020
Dergi:  
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, algılanan tüketici etkililiği ile ekolojik bilinçli tüketici davranışları ilişkisinde çevresel kaygının aracılık rolünü araştırmaktır. Çalışmanın evreni, Çorum il merkezindeki tüketiciler olup bu evrenden Çorum il merkezinde faaliyet gösteren AVM’ de alışverişe gelen 410 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında basit tesadüfi örneklem yöntemi ile tüketicilere anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında tüketicilerin yaş değişkeni ile sosyal ve politik konulara duyarlılıkları arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuş; eğitim, gelir ve medeni durum değişkenleri ile bir ilişki tespit edilememiştir. Çevresel kaygının ekolojik bilinçli tüketici davranışı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine çalışmanın ana teması olan algılanan tüketici etkililiğinin ekolojik bilinçli tüketici davranışı üzerinde etkisine çevresel kaygının kısmi olarak aracılık yaptığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Consumer Impact On Ecological Consumer Behavior: The Role Of The Environmental Resource
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to explore the mediation role of environmental concerns in the relationship between the perceived consumer effectiveness and the ecologically conscious consumer behavior. The universe of the study, consumers in the center of the province of Çorum and 410 people from this universe in the center of the province of Çorum who entered to the AVM, formed the sample of the study. In the framework of the study, the survey was applied to consumers with a simple random sample method. The study found a positive relationship between the age change and the sensitivity of consumers to social and political issues; a relationship with the education, income and civic change has not been identified. The environmental concern has a statistically significant impact on ecological conscious consumer behavior. Again, the main topic of the study has shown that the impact of the perceived consumer effectiveness on ecological conscious consumer behavior has been partially mediated by environmental concerns.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Filoloji; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 444
Atıf : 1.155
2022 Impact/Etki : 0.217
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
246/509

Hukuk Temel Alanı
Q2
22/57

Filoloji Temel Alanı
Q2
32/86

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi