Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 7
Общенациональный Лидер Гейдар Алиев и Азербайджанская Модель Мультикультурализма
2023
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Роль основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева в развитии и прогрессе нашей страны неоценима. Гейдар Алиев проделал важную работу по подготовке, пропаганде и распространению идеи азербайджанства. В связи с этим мультикультурализм имеет в Азербайджане глубокие корни, и следует подчеркнуть роль Гейдара Алиева в этой области. Примером служит азербайджанская модель мультикультурализма, созданная Гейдаром Алиевым. В результате политической воли общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева Азербайджан на правовом и политическом уровне восстановил свои исторические традиции толерантности и мультикультурализма. Гейдар Алиев избрал четкую идеологическую цель будущего успешного развития Азербайджана и своей дальновидной и мудрой политикой развил формировавшуюся веками традицию мультикультурализма и поднял ее на качественно новую ступень. Великий лидер осуществил важные принципиальные меры по укреплению национальной гордости, возвращению ее к славному прошлому и корням, а также сохранению ее богатого художественного наследия, культуры, искусства и традиций, развитию родного языка. Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году, помимо создания политических и экономических основ молодого государства, уделяло исключительное внимание формированию и развитию идеи, содержащей национальное и духовное наследие азербайджанского народа, - азербайджанства. В статье проанализированы основы политики мультикультурализма общенационального лидера Гейдара Алиева и выдвинуты механизмы формирования азербайджанской модели в этом направлении. В статье использованы обзор литературы, методы анализа и синтеза, сравнительного анализа.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.153
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi