Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 2
 İndirme 7
Tarihsel Görelilik Yöntemi ile Kültürel Kurumlar ve Ekonomi İlişkisini Anlamak: Alman Tarihçi Okulu
2022
Dergi:  
ONERI
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, ekonomi alanındaki çağdaşlarından oldukça farklı bir anlayış sergileyen Alman Tarihçi Okulun (ATO) iktisadi görüşlerini temellendirirken kullandıkları yöntem sayesinde ulaştıkları iktisadi bakış açısını irdelemektir. Tarihçi gelenek, ekonomik gelişimin temel dayanağı olarak kültürel kurumları görmektedir. Heterodoks Okullar arasında yer alan Okul, tarih araştırmaları ile değişen toplumsal yapı ve ekonomik gelişim süreçleri arasındaki bağlantıya ışık tutmaktadır. Yerleşik iktisat anlayışındaki evrensel bilgi ve meta anlatı gibi kabuller yerine ülkeden ülkeye değişebilecek öznel durumlara ve bunların yol açacağı farklı ekonomik ilerleme paternlerine vurgu yapar. Okulun yöntemi ve söyleminin önemi, Almanya’nın tarihsel koşullarında ve o dönemde gerçekleşen ekonomik gelişim sürecinde aranır. Bu nedenle çalışmada tarihsel görelilik yöntemi aracılığıyla, Okulun ortaya çıktığı dönem Almanya’nın içerisinde bulunduğu toplumsal, idari ve ekonomik koşullar araştırılır. Dönemin düşün insanlarının ve Okul temsilcilerinin özellikle ekonomik gelişim süreçleri ve bunun nedenlerine dair görüşleri, ikincil kaynaklardan aktarılır. Böylece içerisinde bulunulan koşulların güdülediği toplumsal değerler ve düşünce sistemindeki değişimlerin, ekonomik gelişimdeki payı anlaşılmak istenir. Almanya tarihindeki olaylar ve Alman Tarihçi Okulu’nun görüşleri, her kültürün kendi kendini beslediğini ve bu kültürel kurumların evrimini izleyerek ekonomik gelişmenin anlaşılmasının mümkün olacağını ifade eder.

Anahtar Kelimeler:

Understanding The Relationship Between Cultural Institutions and Economic Development With The Method Of Historical Relativity: The German Historical School
2022
Dergi:  
ONERI
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to examine the economic perspective they reached by using the method they used in grounding the economic views of the German Historical School (ATO), which has a very different understanding from its contemporaries in the field of economics. The historical tradition sees cultural institutions as the foundation of economic development. The School, which is among the heterodox schools of economics, sheds light on the connection between the changing social structure and economic development processes with its historical studies. It emphasizes the subjective situations that can change from country to country and the different economic progress patterns that these will lead to, instead of the assumptions such as “logical universal knowledge” and “metatheory” in the orthodox economics approach. The importance of the method and discourse of the school is sought in the historical conditions and in the economic development process of Germany that took place at that time. For this reason, in the study, the social, administrative and economic conditions in Germany at the time the School emerged are investigated through the method of historical relativity. The opinions of thinkers and School representatives of the period, especially about the economic development processes and the reasons for this, are transferred from secondary sources. Thus, it is desired to understand the share of the changes in the social values and thought system motivated by the conditions of that period in economic development. The events in the history of Germany and the views of the German Historical School state that each culture feeds on itself and it is possible to understand economic development by following the evolution of these cultural institutions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
ONERI

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 465
Atıf : 2.621
2022 Impact/Etki : 0.327
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
157/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
103/232

ONERI