Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 71
 İndirme 10
Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Yeşil Lojistik: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
2020
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Lojistik ve ulaştırma altyapısındaki gelişmeler, ticaret hacmini artırma ve uluslararası rekabet gücü açısından hayati öneme sahiptir. Lojistik faaliyetlerinin artışı ise sera gazı ve karbondioksit emisyonlarındaki yükselmeyle birlikte çevre üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Lojistik faaliyetlerinin olumsuz etkisini azaltmak amacıyla ortaya çıkarılan yeşil lojistik ile çevresel, sosyal ve ekonomik hedefler arasında sürdürülebilir bir dengenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı lojistik faaliyetlerindeki gelişimin sera gazı ve karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda, 2010 – 2018 döneminde Avrupa Birliği üyesi 26 ülke ve Türkiye’de gerçekleşen lojistik faaliyetlerin sera gazı ve karbondioksit emisyonları üzerindeki etkisi panel regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ülkelerin lojistik faaliyetlerindeki gelişim ile sera gazı ve karbondioksit emisyonları arasında negatif ve anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Aynı zamanda çalışma sonuçlarına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı ile sera gazı ve karbondioksit emisyonları arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Green Logistics in Sustainable Development: European Union and Turkey's Example
2020
Yazar:  
Özet:

Developments in logistics and transport infrastructure are crucial in terms of increasing trade volume and international competitiveness. The increase in their logistics activities, along with the increase in greenhouse gases and carbon dioxide emissions, has a negative impact on the environment. The objective is to establish a sustainable balance between green logistics and environmental, social and economic objectives that have been revealed in order to reduce the negative effects of their logistics activities. The aim of this study is to investigate the impact of development in logistics activities on greenhouse gases and carbon dioxide emissions. In this context, the impact of logistics activities in 26 EU member countries and Turkey on greenhouse gas and carbon dioxide emissions in the period 2010 - 2018 has been analyzed by panel regression model. According to the results of the analysis, a negative and meaningful relationship has been achieved between the development of the country’s logistics activities and greenhouse gas and carbon dioxide emissions. The study also found a negative and meaningful relationship between the rate of use of renewable energy sources and greenhouse gas and carbon dioxide emissions.

Anahtar Kelimeler:

Green Logistics Context Of Sustainable Development: The Case Of The European Union and Turkey
2020
Yazar:  
Özet:

Developments in logistics and transportation infrastructure are of vital importance in terms of increasing trade volüme and international competitiveness. The increase in logistics activities, together with the increase in greehouse gas and carbon dioxide emissions, harms the environment. It is aimed to establish a sustainable balance between environmental, social and economic targets with green logistics activities. The aim of this study is to investigate the effect of the development in logistics activities on greenhouse gas and carbon dioxide emissions. In this context the effect of logistics activities that occur in 26 member states of the European Union and Turkey on greenhouse gas and carbon dioxide emissions in the 2010-2018 period analyzed by the panel regression model. According to the results of the analysis, a negative and significant relationship has been reached between the development in the logistics activities of the countries and greenhouse gas and carbon dioxide emissions. Besides, a negative and significant relationship has been found between the utilization rate of renewable energy sources and greenhouse gas and carbon dioxide emissions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 450
Atıf : 6.868
2023 Impact/Etki : 0.333
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi