Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 17
 Görüntüleme 13
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması
2012
Dergi:  
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bilgi temelli teknolojilerin kullanımı işletmelerin içinde bulundukları küresel ve dinamik rekabet yapısına sahip piyasalarda bir zorunluluk haline gelmiştir. Tedarikten başlayarak nihai ürünün teslimine kadar geçen her bir aşamanın etkin bir biçimde yönetilmesinde bu teknolojiler önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda kullanımı gittikçe artan bu teknolojilerden bir tanesi de işletmeler için önemli bir rekabetçi araç olarak adlandırılan Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP/ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımlarıdır. ERP yazılımları işletmenin bütün fonksiyonlarını kapsayacak biçimde entegre edilen ve işletmenin rekabetçi yeteneklerinin geliştirmeyi amaçlayan bilgisayar ve iletişim teknolojileri destekli bir iş yönetim sistemidir. Bu bağlamda bu çalışmada ERP ile ilgili temel literatür bilgilerine yer verilmiş ve ERP yazılımı kullanan bir işletmenin bu yazılımı kullanım öncesindeki durumu ile uygulama sonrasındaki durumu incelenerek kullanılan yazılımın işletme performansı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kullanılan ERP yazılımının işletmenin performans kriterleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Impact On Enterprise Performance Of Corporate Resource Planning Software Operation
2012
Yazar:  
Özet:

the use of information-based technologies has become a must in the markets with the global and dynamic competitive structure of businesses, starting from the supply to the delivery of the final product, these technologies play an important role in the effective management of each stage, which has been increasingly increasing in recent years, one of these technologies is a corporate resource planningerp047erp enterprise resurce planning software, which has been integrated in the way to cover all functions of the enterprise software and aimed at developing competitive capabilities of the business, and a computer and communication technologies-supported business management system, which has been used in this regard to the implementation of the software that is used in this context, and used in the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the software used in the implementation of the use of the software used in the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the software used in the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the software used in the implementation of the implementation of the implementation of

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler