Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 133
 İndirme 34
 Sesli Dinleme 1
Sakarya Pamukova Halı ve Kilimleri
2019
Dergi:  
Akdeniz Sanat Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türk dokuma sanatının önemli bir dalı olan düz dokuma ve düğümlü dokuma teknikleri ile dokunmuş kilim, döşek ve halılar, makalenin konusunu oluşturur. Bu araştırmada ele alınacak nakışlı dokumalar Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan Sakarya ilinin güney ilçesi olan Pamukova’dan seçilmiştir. Söz konusu dokumalar eski cami ve türbelerden toplanmış, Pamukova ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğünde koruma altına alınmış elli kadar kilim ve halıdan oluşmaktadır. Söz konusu dokumaların bu çalışma için seçilmesinin sebebi ise bölgenin 14.yüzyıl başında yani Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Türk topraklarına katılmış ve Oğuz boyundan Türklerin yerleştiği bölge olup, demografik yapısını büyük oranda muhafaza ediyor olmasıdır. Bölgede dokumacılık geleneği yüzyıllar boyu devam etmekte iken, 20. yüzyıl sonlarında ortadan kalkmıştır. Ele alınan dokuma örnekleri ise ilk kez böyle bir araştırmaya konu olmuş eserlerdir. Her milletin kültürünü meydana getiren ve ortak dünya mirasına hediye ettiği çeşitli değerleri vardır. 11.yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu coğrafyasına yerleşmeye başlayan Türk toplulukları kendileri ile birlikte birçok kültürel değeri de beraberinde bu topraklara taşımışlardır. Bu kültürel değerlerin en dikkat çekenlerinden biri kuşkusuz dokumacılıktır. Bu sanat, Türklerin gelişi ile birlikte, yedi yüz yılı aşkın süredir Pamukova’da yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Sakarya Pamukova Carpet and Clothes
2019
Yazar:  
Özet:

A significant branch of Turkish textile art, the touched cylinders, plates and roofs with straight textile and nodular textile techniques form the subject of the article. In this study, the covered documents to be dealt with were chosen from Pamukova, the southern district of Sakarya, which is located in the region of Marmara in Turkey. The documents are collected from ancient mosques and turbines, and are made up of up to fifty kilms and roofs protected in the Pamukova district’s People’s Education Directorate. The reason for the selection of the documents for this study is that the region at the beginning of the 14th century, i.e. in the years of the establishment of the Ottoman state, participated in the Turkish territory and is the area where the Turks from the Son length settled, and has greatly preserved its demographic structure. The tradition of documentation in the region continues for centuries, 20 years. It disappeared at the end of the century. Examples of documents taken are the first time that such research is subject to. Each nation has its various values that forms its culture and gifts it to the common world heritage. From the middle of the 11th century, the Turkish communities, which began to settle in the Anatolian geography, have brought many cultural values together to these lands. One of the most notable of these cultural values is undoubtedly the documentation. This art, along with the arrival of the Turks, has lived in Pamukova for more than seven hundred years.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Akdeniz Sanat Dergisi

Alan :   Güzel Sanatlar

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 345
Atıf : 947
2022 Impact/Etki : 0.172
Quarter
Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q3
48/92

Akdeniz Sanat Dergisi