Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 50
 İndirme 20
Nahçıvan Bölgesinin Erken Tunç Çağı Yerleşimlerinde Bulunan Pişmiş Toprak Objeler
2020
Dergi:  
Art-Sanat Dergisi
Yazar:  
Özet:

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarında Erken Tunç Çağı’na ait birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Buralarda bulunan arkeolojik bulguların araştırılması, bu çağın işçiliğini ve tarım alanlarını, ekonomik ve kültürel ilişkilerini, insanların maddi ve manevi kültürünü derinden öğrenmek bakımından bize kolaylık sağlamaktadır. Yerleşimlerin her birinde, daha net bir şekilde araştırma yapıldığında önemli bilimsel veriler elde etmek mümkündür. Bu arkeolojik bulguların bir grubunu Erken Tunç Çağı’nın dairesel biçimli minyatür seramikleri oluşturmaktadır. Bu seramiklerin kulanım amacı ve yayılım alanı daha önceki yıllarda sistematik biçimde araştırılmadığından dolayı bu çalışmada tarafımızca incelenmiştir. Yürütülen bilimsel araştırma sonucu söz konusu seramiklerin tesadüfen yapılmadığı, belli bir amaç doğrultusunda yapıldıkları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Cute Land Objects Found In The Early Tunc Era Settlements Of The Nahcivan Region
2020
Yazar:  
Özet:

There are many settlements in the territory of the Nahçıvan Autonomous Republic belonging to the Early Tunç Age. The research of the archaeological findings here makes it easy for us to learn deeply about this age’s labor and agricultural fields, economic and cultural relations, the material and spiritual culture of people. In each settlement, it is possible to obtain important scientific data when research is done more clearly. A group of these archaeological discoveries are circular miniature ceramics of the Early Tune Age. Because the purpose of use and spread of these ceramics have not been systematically studied in the previous years, this study has been studied by us. Scientific research has shown that these ceramics are not accidentally made, they are made for a certain purpose.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Art-Sanat Dergisi

Alan :   Güzel Sanatlar; Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 389
Atıf : 604
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini