Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 14
 Görüntüleme 43
 İndirme 24
Artistik Cimnastikçilerde Farklı Germe Sürelerinin Performansa Etkisi
2008
Dergi:  
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı artistik cimnastikcilerde farklı germe sürelerinin performans üzerine olan etkisini belirlemek ve hangi germe süresinin performansı olumlu veya olumsuz etkilediğini belirleyerek uygun germe süresini ortaya koymaktır. Bu çalışmaya yaş ortalaması 11.81±1.4 yıl olan 11 artistik cimnastikçi dahil edilmiştir. Tüm sporculara, ard arda olmayan günlerde 15 saniye süreli, 10 tekrarlı ve 30 saniye süreli, 5 tekrarlı statik germe egzersizlerini içeren farklı iki program uygulanmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların germe egzersizleri öncesi ve germe egzersizleri sonrası performansları dikey sıçrama testi ile; esneklik düzeyleri otur-uzan testi ile değerlendirilmiştir. Sporcuların 15 saniye, 10 tekrarlı germe egzersizlerini yaptığında esnekliklerinde anlamlı artışın olduğu saptanmıştır (p<0.05). Dikey sıçrama testlerinde ilk ve son değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 15 saniye, 10 tekrarlı ve 30 saniye, 5 tekrarlı statik germe egzersizlerinin performans üzerine pozitif ya da negatif bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 716
Atıf : 6.183
2022 Impact/Etki : 0.364
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
159/509

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi