Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 346
 İndirme 46
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Temel Matematik Becerilerinin Öğretiminde Baba Eğitim Programının Etkililiği
2020
Dergi:  
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı aile eğitimi programına katılan bir baba tarafından sunulan öğretimin otizmli çocuğunun temel matematik becerilerini edinmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç kapsamında babaya çocuğunun performansına ilişkin nasıl yoklama alacağına dair ve sistematik öğretim ve eş zamanlı ipucuyla öğretim süreçlerine ilişkin bir baba eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitimlerden sonra ayrıca babaya çocuğuna öğreteceği ilk iki becerinin öğretiminde model olabilecek video modeller verilmiştir. Uygulama süreci içerisinde ise ilk iki beceri öğretiminde babanın performansına ilişkin araştırmacı tarafından dönüt sağlanmıştır. Beceriler arası çoklu yoklama modeline göre tasarlanan araştırmanın bulguları, babanın eş zamanlı ipucuyla öğretim yapmasının çocuğunun temel matematik becerileri öğrenmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Babaya sunulan performans dönütü ile uygulama güvenirliğinde artış olduğu görülmüştür. Son beceri öğretiminde ise baba ipucu ve dönüt almadan eş zamanlı ipucuyla öğretim uygulamasını yüksek düzeyde güvenirlikle gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of The Father's Education Program In Teaching Basic Mathematical Skills To A Child With Autism Spectrum Disorder
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to study the impact of the teaching offered by a father participating in the family education program on the acquisition of the basic mathematical skills of an autistic child. In this context, a father education program has been prepared on how the father will get the elimination regarding the performance of his child and on the teaching processes with systematic teaching and simultaneous guidance. After the training, video models were also given to the father that could be a model in the teaching of the first two skills he would teach his child. During the application process, the first two skill teachings were provided by the researcher on the performance of the father. The findings of the research designed according to the multi-deduction model between skills show that teaching by a father with a simultaneous clue is effective in the child's learning of basic mathematical skills. It has been shown that the performance of the father has increased with the reliability of the application. In his last teaching skills, his father performed his teaching practice with a high level of confidence with simultaneous guidance without receiving clues and guidelines.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 257
Atıf : 1.351
2022 Impact/Etki : 0.625
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
35/232

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi