Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarıları ile Akademik Erteleme Davranışı, Dijital Oyun Oynama Motivasyonları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
2023
Dergi:  
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarının, problem çözme becerileri, akademik erteleme davranışları ve dijital oyun oynama motivasyonları ile yordama düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ortaokulda öğrenimine devam eden 1074 katılımcıya ulaşılmıştır. Veri toplama araçları dijital oyun oynama motivasyonu, akademik erteleme ve problem çözme becerilerine yönelik ölçekler kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları için karne notları değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları başarının problem çözme becerisi tarafından doğrudan yordama etkisine sahip olduğunu, akademik erteleme ile dijital oyun oynama motivasyonunun başarıya aracılık etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between Academic Achievement In Mathematics Course, Academic Procrastination, Digital Game Playing Motivation and Problem-solving Skill Of Middle School Students
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the predictive levels of middle school students' academic achievements in mathematics in relation to their problem-solving skills, academic procrastination behaviors, and motivation for playing digital games. In this research, a quantitative research method, specifically the correlational survey model, was employed. A total of 1074 participants continuing their education in middle school were reached within the scope of the study. Data collection tools included scales for digital game playing motivation, academic procrastination, and problem-solving skills. Report card grades were evaluated for students' academic achievements. The findings of the research indicate that success is directly predicted by problem-solving skills and that academic procrastination and motivation for playing digital games mediate the effect on success.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 209
Atıf : 998
2023 Impact/Etki : 0.685
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi