Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 84
 İndirme 41
 Sesli Dinleme 1
Boş Zaman Engelleri Farklılıkları: Kadın Üniversite Öğrencileri Örneği
2020
Dergi:  
Turkish Studies Educational Sciences
Yazar:  
Özet:

İnsan yaşamını hem bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan çok olumlu etkileyen serbest zaman aktivitelerine katılım birçok faktörten etkilenmektedir. Serbest zaman katılımını, motivasyon, kolaylaştırıcılar, engeller, engelleri ile baş etme stratejileri ve tutum gibi birçok faktörün belirtilir (Lapa ve Köse, 2018). Bu sebeple çalışmada, üniversitede farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan kadın öğrencilerin boş zaman engelleri arasındaki farklar araştırılmıştır. Toplam 380 kadın öğrenciye boş zaman engelleri ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD ve t- testi kullanılmıştır. Bölümlere göre boş zaman ölçekleri bireysel psikoloji, tesis, zaman, bilgi eksikliği, arkadaş ve ilgi eksikliği alt boyutlarında ve toplam ölçek puanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılık spor eğitimi almayan öğrencilerden kaynaklanmıştır. Spor eğitimi almayan kadın öğrencilerin spor eğitimi alan kadın öğrencilerden bireysel psikoloji, bilgi eksikliği, tesis, zaman ve ilgi eksikliği puanları daha kötü bulunmuştur. Öğretmenlik bölümü, antrenörlük bölümü ve spor yöneticiliği bölümü öğrencileri arasında boş zaman engelleri açısından farklılık bulunmamıştır. Üniversite düzeyinde spor eğitimi almanın, üniversite öğrencisi kadınlarda boş zaman engellerini etkilediği sonucuna varılmıştır. Sağlık durumunu iyi ve çok iyi olarak belirten kadın öğrencilerde boş zaman engelleri farklılık göstermemiştir. Sağlık durumu kötü veya iyi altında olan öğrencileri de kapsayan bir çalışmada boş zaman engellerinin araştırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler:

Differences In Free Time Disadvantages: Women's University Students' Example
2020
Yazar:  
Özet:

Participation in leisure activities, which have a very positive impact on human life both physically, psychically and socially, is influenced by many factors. Free time participation, motivation, facilitators, obstacles, tactics to cope with obstacles and attitudes are highlighted by many factors (Lapa and Köse, 2018). For this reason, the study has studied the differences between the disadvantages of women studying in different departments at the university. A total of 380 female students have been applied the scale of free time barriers. In statistical processes, one-way variance analysis (ANOVA), LSD and t-test have been used. The scales of leisure time according to the departments have found statistically significant differences in the lower dimensions of individual psychology, facility, time, lack of knowledge, lack of friends and interest and the total scale score. This difference is caused by students who do not have sports education. Women who do not have a sports education have been found worse in individual psychology, lack of knowledge, facility, time and lack of interest than women who do not have a sports education. There was no difference between the teaching department, the training department and the sports management department students in terms of free time barriers. The conclusion has been that getting sports education at university level affects women’s free time barriers in college students. Women who indicate their health status as good and very good have no differences in free time barriers among students. In a study that also covers students who are in a bad or good health condition, it is recommended to investigate the disadvantages of leisure time.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Educational Sciences

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 702
Atıf : 636
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
128/232

Turkish Studies Educational Sciences