Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 1
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Sisteminin Formalaşdırılması (1991-2011)
2023
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Azərbaycan Respublikasının prioritet sahələrindən biri olan təhsilin inkişafı XX əsrin 90-cı illərindən yeni məna kəsb etməyə başladı. Sovet buxovlarından azad olunan Azərbaycanın yeni ictimai-siyasi problemləri içərisində təhsilin keyfiyyətinin artırılması məsələsi xüsusilə fərqlənirdi. 1992-ci ildə Respublikada təsdiq olunan Təhsil Qanun tədris planlarının hazırlanması, ixtisasartırma və təkmilləşmə sahəsində yeni mexanizmlər irəli sürdü, müasir kadrların tədrisi ilə bağlı məsələlərə hüquqi əsas verdi. Təhsil sahəsində təkmilləşmə proseslərinin izlənilməsi və yeni perspektivlər üçün münbit şərait yaradılması baxımından təhsil sisteminin formalaşması tarixinin araşdırılması zəruridir. Cəmiyyətdə mühüm ictimai funksiyaya malik olan, düzgün qurulan təhsi sistemi şəxsiyyətin fərdi bacarıqlarını stimullaşdırır, gələcəyin mütəxəssislərini dövrün tələblərinə cavab verən biliklərlə silahlandırır. Bütün bunlar təhsil sisteminin tarixinin araşdırılmsını aktual məsələ olaraq diqqət mərkəzində saxlayır. Məqalədə 1991-2011-ci illərdə respublikanın təhsil siyasətinin formalaşdırılması istiqamətində hüquqi bazanın yaradılması məsələlərindən bəhs edilir. Xüsusilə, 1992-ci və 2009-cu illərdə qəbul edilmiş Təhsil Qanunlarının müqayisəli təhlili yolu ilə Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətinin bir çox prioritet məsələləri araşdırılmışdır.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.153
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi