Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 5
İbnü'l-mutahhar El-hilli'ye Göre İmamet
2005
Dergi:  
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

İthanlı Devleti'nin sekiZiLi hükümdarı olup 703/1304-716/1316 36 yaşında ölmüştür. Hıristiyanlık ve Budizm'den sonra İslamiyet'i seçmiştir. Müslüman olduk- tan sonra da üç mezhep değiştirmiş; hanefi, şafi ve sonunda da şi'i olmuştur. Şiiliği benimseyi- şinden sonraki icraatlarından sünnilerin rahatsız olduğu kaydedilir. Geniş bilgi için bk. TH., "Olcaytu",İsldm Ansiklopedisi, Yüzyıla Kadar Şiilik".Milletlerarası s.80vd. Muhsin el-Emin,Aydnü'ş-Şi'a, din ez-Zirikli,el-'A'IQnıkamıisu tu'l-nıiiellif", el.Hilli.Nehcu'l-hak 1407. sW-lı. Mustafa Öz, "Him, İbnü'I.Mutahhar", DüşünceEkolleri: Ahbôrilik, Konulara göre tasnifli 10'8 eser ismi için bk. el.Emin,a.g.e.V,403-407; es.Sadr,a.g.e.,s. 15-28. Otuz eserinin tanıtımı için bk. Öz, a.g.md., s. 37 vd. nşr. Ya'kub el-Ca'fer, Kum 1415; M. Rıza el-Ensari, Kum 1416. Hocası Nasıruddin et-Tusi'ye ait eserin şerhidir. Beyrut 1988

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 654
Atıf : 2.696
2022 Impact/Etki : 0.294
Quarter
İlahiyat Temel Alanı
Q1
18/102

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi