Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 43
 İndirme 12
Transversal Competencies Of Innovative Entrepreneurship Professionals In Lifelong Education
2020
Dergi:  
Baltic Journal of Economic Studies
Yazar:  
Özet:

For the effective development of Ukraine in the conditions of global changes (political, economic, social, educational) the priority should be transition to a new economy – knowledge economy. The basis of knowledge economy will be the professional development of specialists in innovative business structures through lifelong learning, in particular formation of their transversal competencies. These qualitatively new specialists will be able to ensure the transition of companies to innovative forms of organization of production activities. The purpose of the article is to reveal the importance of transversal competencies formation among specialists of innovative business structures in lifelong learning to ensure competitiveness of Ukrainian companies at the international level. Methodology. To achieve the goal, general scientific and special research methods were used: comparative analysis and generalization – to study the international experience of innovative business structures; synthesis of theoretical and empirical data – to characterize Ukrainian companies according to the innovation index; structural-functional and system analysis – to study the features of knowledge economy and form hard, soft and business skills. Results. In formation of business structures, Ukraine still uses traditional criteria, while in the world there are innovative approaches – companies "gazelles", clusters, etc. Characteristic features and problems of gazelle companies functioning are analyzed, in particular concerning the personnel component. It is proposed to consider successful enterprises as centers of new economic zones, around which related enterprises, promotion infrastructure, clusters should be purposefully built. It is determined that national economic competitiveness is associated with knowledge and innovation driven capital. Two approaches to the management of business structures are analyzed. The first is based on implementation of subject-subject relationships, development of innovative transversal competencies in order to expand managers' “breadth of management skills" through LLL-education. The second is the experience of innovative enterprises, where management is transformed into information management with its inherent impersonal post / non / management. Formation of the phenomenon of transversal competencies on the basis of LLL-education is analyzed. This is ensured by changes in hard skills, acquisition of new soft skills and integrated business skills, which contributes to the creation of a new generation of professionals. It is determined that business skills are integrated from soft skills, which accumulate intellectual property knowledge, investment and financial literacy, sales skills, presentations and business negotiations, event management, project management, people, their work and time, etc. Emphasis is placed on the importance of forming knowledge economy based on the intellectual potential of society, in which the main levers are the processes of accumulation and use of information and its transformation into knowledge, which depends on the economic progress of the country. It is determined that on the basis of formation of scientific and educational clusters, introduction of crowd technologies, crowdsourcing in education during life the professional development of experts of innovative business structures will be provided. Practical importance. The results of the research can be used in the creation of training programs, retraining, reskilling and changing types of work in the modern production space, which include provisions of knowledge economy for professional development of innovative business structures through lifelong learning. The basic postulates of research can be useful for managers whose companies implement innovative approaches to management, the latest technologies in production activities and promote mobility in retraining in accordance with sociel needs. Correlation/ originality. Conclusions reached will help economists, politologists, social scientists and LLL learning educators to understand the importance of innovative concepts in development business structures and formation transverse competencies based on hard, soft and business skills.

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Baltic Journal of Economic Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.127
Atıf : 134
2022 Impact/Etki : 0.014
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
506/509

Baltic Journal of Economic Studies