Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 36
 İndirme 8
Güney Kore’nin Büyüme Sürecinde İnovasyonun Rolü: Ekonometrik Bir Analiz 1984-2015
2017
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Günümüz dünyasında yeni bir sanayi devrimi olarak bilinen “inovasyon”, ülkeler açısından farkındalık yaratan önemli bir olgu olmakla birlikte bu konunun farkına erken varmış ülkelerin günümüzde gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Kısacası bir refah göstergesi olan bu kavramın farkındalığı, gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 1984-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak inovasyonun Güney Kore GSYİH' sına etkisi incelenmiştir. Birim kök testi ile değişkenler durağan hale getirilmiş ve marka, fayda, tasarım, Ar-Ge ve GSYİH arasındaki uzun dönem ilişkisini bulmak için değişkenlere Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Değişkenler arasında eşbütünleşik vektör olduğu saptanmıştır. Granger nedensellik testi sonucunda GSYİH ile marka, tasarım, fayda ve Ar-Ge arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.374
Atıf : 17.849
2022 Impact/Etki : 0.582
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
49/509

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi