Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 27
 İndirme 11
SAVATRA VE ÇEVRESİNDE BULUNAN SÜTUN BAŞLIKLARI
2023
Dergi:  
AMİSOS
Yazar:  
Özet:

Öz Günümüz Konya-Aksaray karayolu üzerinde Yağlıbayat Mahallesi’nde yer alan Savatra Antik Kenti içerisinde yapılan kazılar ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçen altı adet sütun başlığı ve sütun başlığı parçası bu çalışmada yer almaktadır. Çalışmada yer alan sütun başlıkları, Dorik-İonik ve İon başlıkları tanımlamasıyla iki farklı grup olarak ele alınmıştır. Sütun başlıklarının üretim ve bezeme dekorasyonu incelenerek Savatra Antik Kenti ve çevresinde dönem mimarisi hakkında bilgi edinilmiştir. Başlıkların ekinusu üzerinde yer alan ion kymathionu, başlıktan sütuna geçişinde kullanılan bezemeler, polster, polster alnı ve balteus alanları incelendiğinde, Dorik-İonik özellikli sütun başlığının M.S. I. yüzyılda üretilen başlıklar ile benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir. İon başlıkları ise ayrı bir şekilde incelenmiş, İon kymathionu, polster ve balteus alanlarında zengin bezeme ve ince işçiliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Anadolu’da yer alan benzer üslupta ve benzer formda üretilen İon sütun başlıkları göz önünde bulundurularak, Savatra Antik Kenti ve çevresinde tespit edilen İon sütun başlıklarının genellikle M.S. II.-III. yüzyılda üretilen sütun başlıklarıyla benzer özellikler yansıttığı söylenebilir. Çalışmada yer verdiğimiz başlıkların tamamının devşirme malzeme olmasından dolayı hangi yapının taşıyıcı unsuru olarak kullanıldığı tespit edilememiştir. Çalışmada ele almış olduğumuz sütun başlıkları genel anlamda Roma Dönemi’ne ait mimari özellikleri yansıtmaktadır. Abstract Six column capitals and column capital fragments that were found as a result of the excavations made in the Savatra Ancient City located in the Yaglibayat District on the present-day Konya-Aksaray highway and the researches carried out in its surroundings are included in this study. Column capitals in the study were handled as two different groups with the definition of Doric-Ionic and Ionic capitals. By examining the production and embellishment decoration of the column capitals, information was obtained about the period architecture in and around the Ancient City of Savatra. When the Ionic kymathion on the equinus of the capitals, the decorations used in the transition from the capital to the column, the polster, polster forehead and balteus areas are examined, it has been seen that the Doric-Ionic feature column head has similar features with the column capitals produced in the 1st century A.D. Ionic capitals were examined separately and it was determined that they had rich embellishment decoration and fine workmanship in the Ionic kymation, polster and balteus areas. Considering the Ionic column capitals produced in similar style and form in Anatolia, it can be said that the Ionic column capitals found in the Savatra Ancient City and its surroundings generally reflect similar characteristics with the column capitals produced in the 2nd -3rd century A.D. Since all of the column capitals we included in the study were spolia, it could not be determined which structure was used as a carrier element. The column capitals that we have discussed in the study generally reflect the architectural features of the Roman Period.

Anahtar Kelimeler:

Milk in Savata and the surrounding area
2023
Dergi:  
AMİSOS
Yazar:  
Özet:

At the same day on the Konya-Aksaray road in the Ollibayat district of Savatra Ancient City, the six column heads and column heads are included in this study as a result of the research carried out around. The column titles included in the study were addressed as two different groups by defining the Doric-Ionic and Ion titles. By studying the production and decoration of the column titles, information was obtained about the period architecture in the ancient city of Savatra and its surroundings. When the ion kymathion on the crop of the titles is studied, the rubber used in the transition from the title to the column, the polster, the polster edge and the balteus fields, the M.S. of the title of the column characterized by Doric-Ionic. and I. It appears to have similar characteristics to the titles produced in the century. The ion titles have been studied separately, and it has been determined that they have rich powder and subtle labor in the ion kymathion, polster and balteus areas. Given the Ion column titles produced in similar shapes and similar forms located in Anatolia, the Ion column titles found in the Ancient City of Savatra and surrounding it are often M.S. 2 – 3 . It can be said that it reflects similar characteristics to the column titles produced in the century. It has not been identified which structure is used as a carrier element due to the fact that all the headlines we have included in the study are rotating materials. The column titles we discussed in the study reflect in general the architectural characteristics of the Roman era. Abstract Six column capitals and column capital fragments that were found as a result of the excavations made in the Savatra Ancient City located in the Yaglibayat District on the present-day Konya-Aksaray highway and the researches carried out in its surroundings are included in this study. Column capitals in the study were treated as two different groups with the definition of Doric-Ionic and Ionic capitals. By examining the production and embellishment decoration of the column capitals, information was obtained about the period architecture in and around the Ancient City of Savatra. When the Ionic kymathion on the equinus of the capitals, the decorations used in the transition from the capital to the column, the polster, polster front and balteus areas are examined, it has been seen that the Doric-Ionic feature column head has similar features with the column capitals produced in the 1st century A.D. Ionic capitals were examined separately and it was determined that they had rich embellishment decoration and fine workmanship in the Ionic kymation, polster and balteus areas. Considering the Ionic column capitals produced in similar style and form in Anatolia, it can be said that the Ionic column capitals found in the Savatra Ancient City and its surroundings generally reflect similar characteristics with the column capitals produced in the 2nd -3rd century AD. Since all of the column capitals we included in the study were spolia, it could not be determined which structure was used as a carrier element. The column capitals that we have discussed in the study generally reflects the architectural features of the Roman Period.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Dergi:  
AMİSOS
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


AMİSOS

Alan :   Filoloji; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 181
Atıf : 202
2023 Impact/Etki : 0.069
AMİSOS