Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 61
 İndirme 29
Kelābāẕī’nin Hadis Anlayışı ve Sünnet Yorumu
2020
Dergi:  
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kütüb-i Sitte hadis imamlarından kısa süre sonra Buhara’da yetişen Kelâbâzî (ö. 380/990), hadislerle temellendirdiği görüşleriyle tanınan önemli bir muhaddis ve sûfî âlimdir. Kur’an ve hadislerden çıkarttığı yorumlarıyla, dinin zahir ve batın hükümleri olarak adlandırılan manevî hayat tarzını tasavvuf adıyla incelemektedir. Sünnetin ihyası adıyla temellendirdiği görüşlerini et-Taarruf ve Meâni’l-ahbâr adlı iki önemli eserde toplamıştır. Her iki eser, Hz. Peygamberin (a.s) uygulamalarından yola çıkarak İslam düşüncesine hadislerle ışık tutmaktadır. Kelabâzî’nin mezkûr eserlerindeki hadisler incelendiğinde onun bir sünnet savunusu yaptığı görülür. Bu çalışmada, yaşadığı dönemin karakteristik özelliği de dikkate alınarak Kelabâzî’nin, sünnetin ihyasına ne şekilde gayret ettiği vurgulanacaktır. Hadislerle irtibatlandırdığı görüşleri bazı örneklerle analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler:

The Meaning Of The Qur’an and The Qur’an.
2020
Yazar:  
Özet:

The Book of the Holy Spirit, which is shortly followed by the Holy Spirit. 380/990) is a great Muhammad and the Sufiah al-Mahdi, which is recognized by his views based on the hadiths. The Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an. He founded his views on the name of the Sunnah in two important works named et-Taarruf and Meâni'l-ahbâr. Both of them, Hz. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). And when he is in the midst of the covenant, he is in the midst of the covenant, and he is in the midst of the covenant. In this study, the characteristic characteristic of the period in which he lives will also be emphasized in how the Kelabâzî strives for the sake of the synthesis. The opinions that he relates to the hadiths will be analyzed with some examples.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler