Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 27
 İndirme 3
Turkiye’de İsbirlikli Ogrenmenin Matematik Tutumuna Etkisi: Meta-analitik Bir İnceleme
2018
Dergi:  
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada ulusal çalışmalar kapsamında işbirlikli öğrenmenin matematik tutumuna etkisi meta-analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu amaçla çalışmalara ilişkin ortalama etki büyüklüğü değeri ve ara değişkenlere (uygulanan işbirlikli öğrenme tekniği, öğrenme alanı ve öğrenim düzeyi) ilişkin etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Analizler için MetaWin ve Comprehensive Meta Analysis (CMA) istatistik programları kullanılmıştır. Dâhil edilme ölçütlerine göre 16 çalışmaya ilişkin 23 etki değeri hesaplanmıştır. Etki büyüklükleri hesaplanırken Hedges’s g katsayısı kullanılmıştır. Güven düzeyi ise %95 olarak kabul edilmiştir. Rastgele etki modeline göre ortalama etki büyüklüğü değeri 0,120 standart hata ile 0,490 olarak hesaplanmıştır. Bu değer küçük düzeyde etki anlamına gelmektedir. Dolayısıyla işbirlikli öğrenmenin matematik tutumuna olumlu bir etkisinin olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Collaborative Learning On The Mathematical Attitude In Turkey: A Meta-analytic Review
2018
Yazar:  
Özet:

In this study, the impact of collaborative learning on mathematical attitude in the framework of national studies was studied by the meta-analysis method. For this purpose, the value of the average impact size for the studies and the value of the impact size for the intermediate variables (applicated collaborative learning technique, learning area and learning level) are calculated. MetaWin and Comprehensive Meta Analysis (CMA) statistical programs have been used for analysis. According to the inclusion criteria, the effect value for 16 studies was calculated. Hedges’s g ratio was used to calculate the size of the effect. The level of confidence is 95% accepted. According to the random effect model, the average effect size value is calculated at 0.120 with a standard error of 0.490. This value means a small impact level. So it can be said that collaborative learning has a positive impact on mathematical attitude.

Anahtar Kelimeler:

0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.099
Atıf : 16.008
2023 Impact/Etki : 0.583
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi