Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 46
 İndirme 17
Kimya Motivasyonuyla İlişkili Değişkenler : Kmyo Örneği
2019
Dergi:  
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Motivasyon, bir amaca ulaşmada insanı harekete geçirici güçtür. Öğrencilerin kimya bilimini öğrenmeye olan motivasyonları, kimya eğitiminin başarı hakkında ip uçları verecektir. Öğrencilerin kimya motivasyonlarının incelendiği çalışmada 25 maddelik Kimya Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğinin cronbach alpha katsayısı 0,931 olarak bulunmuştur. Araştırmada gelir, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi ve mezun olunan lisenin kimya motivasyonunu farklılaştırıp farklılaştırmadığı incelenmiştir. Araştırma Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Kimya programında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Örneklem 125 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda cinsiyet ile gelir değişkeninin öğrencilerin kimya motivasyonlarını etkilediği görülmüştür. Sınıf düzeyinin, anne-baba eğitim düzeyinin ve mezun olunan lisenin kimya motivasyonunu farklılaştırmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç özellikle ülkemiz şartları ve kültürel açıdan değerlendirildiğinde kimya bölümünde öğrenim görmenin kariyer, başarı, ücret, statü gibi farklılıklara yol açacağı ve kimyayı öğrenme motivasyonuna olumlu katkı yapacağı şeklinde yorumlanabilir. Kimya motivasyonuyla ilgili yapılacak çalışmaların nitel veya karma araştırma olarak kurgulanması önerilmektedir. Ayrıca sınıf dışı ortamlarda (outdoor) eğitim verilmesinin öğrencilerin motivasyonunu artıracağı düşülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Variables Associated With Chemistry Motivation: Case Of Kmyo
2019
Yazar:  
Özet:

Motivation is the driving force for reaching a goal. Students' motivation to learn chemistry will give clues about the success of chemistry education. In this study, 25-item Chemistry Motivation Scale was used. The cronbach alpha coefficient of the scale was found to be 0.931. In the study; income, gender, grade level, parental education level and whether the graduate high school chemistry differentiates chemistry motivation. The research was carried out on students who were studying at the Kocaeli Vocational School Chemistry program. The sample consists of 125 students. As a result of the study, it was seen that gender and income variable affected students' chemistry motivations. It was determined that the level of class, the level of parents' education and the high school did not differentiate the chemistry motivation. This result; When evaluated in terms of our country and cultural aspects, it can be interpreted that studying in chemistry department will lead to differences such as career, success, wage and status and will contribute to chemistry motivation. It is recommended that the studies to be carried out related to chemistry motivation should be designed as qualitative or mixed research. Also; It is considered that training in outdoor activities (outdoor) will increase the motivation of students. It is aimed to scale university students’ leisure time activities…..In addition, it was studied to determine the order of preference of leisure time activities by scaling according to students gender, class, location type and socioeconomic level variables. Research was conducted in 20142015 academic year spring on a total of 1457 students from various faculties. 64.2% of respondents (N=936) were female, 35.8% (N=521) were composed of male students. The data collection tool which has been specifically developed for this study by the researchers. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.934
Atıf : 11.537
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini