Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 16
 Görüntüleme 28
 İndirme 6
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlikleri ile Örgütsel Adanmışlıklarının İncelenmesi
2016
Dergi:  
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sessizlikleri ile örgütsel adanmışlıklarının cinsiyet ve hizmet süresi değişkenleri açısından incelenmesi ve örgütsel sessizlik ile örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma grubunu 209 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dyne, Ang ve Botero 2003 tarafından geliştirilen ve Karacaoğlu ve Cingöz 2009 tarafından uyarlanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ve Rich, Lepine ve Crawford 2010 tarafından geliştirilen ve Kurtpınar 2011 tarafından uyarlanan “Örgütsel Adanmışlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak, örgütsel sessizlik ve adanmışlık ile cinsiyet ve hizmet süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Örgütsel sessizlik ile bilişsel adanmışlık arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Organizational Silence and Organizational Commitment Of Physical Education Teachers
2016
Yazar:  
Özet:

The aim of this study was to investigate organizational silence and organizational commitment of physical education teachers in terms of gender and length of service and to determine the correlation between organizational silence and organizational commitment. The sample of the study was consisted of 209 physical education teachers as the data collection tools Organizational Silence Scale developed by Dyne, Ang and Botero and adapted into Turkish by Karacaoğlu and Cingöz and Organizational Commitment Scale developed by Rich, Lepine and Craw for adapted into Turkish by Kurtpınar were used. As a result no statistically significant difference was found between organizational silence and commitment and gender and length of service. There was a negative and significant correlation between organizational silence and cognitive commitment

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler