Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 8
 İndirme 1
Nasihatnameler Özelinde 17. Yüzyıl Osmanlı Süvarilerinin Problemleri ve Dönemin Yazarlarının Çözüm Arayışları
2022
Dergi:  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Osmanlı Devleti’ni yıkıma götüren sebepleri, 16. yüzyıl sonu ve takip eden 17. yüzyıl boyunca devlet adamları tartışma konusu etmişlerdir. Yazılan bu eserler siyasetname, nasihatname ve ıslahatname olarak adlandırılmıştır. Siyaset, Arapça bir kelime olup gözetmek anlamına gelmektedir. Kelime daha sonra diplomasi, politika ve devlet işleri anlamlarına gelecek şekilde de kullanılmıştır. Nasihatnameler aynı zamanda devlet adamlarına, şehzadelere ve hükümdarlara devlet yönetiminde doğru yolu göstermek için yazılmıştır. Bu eserler, siyasetten, askeriyeye, ekonomiden, adalete kadar birçok alanda görülen aksaklıkları ihtiva etmektedir. Konuyla ilgili birçok kitap, tez ve makale kaleme alınmıştır. Bu eserler vasıtasıyla, her araştırma devletin aksayan bir yönünü aydınlatmaya çalışmıştır. Bu çalışmayla ordunun elit birliği olan süvarilerin bozulma sebepleri ve tekrar eski gücüne döndürülebilmesi için verilen tavsiyeler “Kitab-ı Müstetab, Koçi Bey Risalesi, Kitabu Mesalihi’l Müslimin ve Menafii’l- Mü’minin, Hırzül Mülük ve Muhayyel Bir Mülakatın Zabıtları” üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Specific Advice 17. The Problems Of The Ottoman Knights Of The Century and The Search For Solutions Of The Authors Of The Time
2022
Yazar:  
Özet:

The reasons for the destruction of the Ottoman State were discussed by the state men in the late 16th century and the following 17th century. These works are called political, counseling, and humiliation. Politics is an Arabic word and means being observed. The word was later used in terms of diplomacy, politics and government affairs. The advice is also written to guide the right path in the state administration to the state men, citizens and rulers. These works contain errors seen in many areas, from politics, to military, to economy, to justice. A lot of books, theses and articles on the subject have been drawn up. Through these works, every research has sought to illuminate a side of the state. With this work, the advice given for the disruption of the cavaliers, which are the elite union of the army, and the return to their old power will be assessed through "The Book-i Müstetab, Mr. Koçi Risalesi, Book Mesalihi'l Muslim and Menafii'l-Muslim, Hırzül Mülük and Muhayyel A Talk's Zabytes".

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 180
Atıf : 177
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini