Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 47
 İndirme 16
Turist Tipolojileri ve Bilgi Arama Davranışı Üzerine Bir Araştırma
2020
Dergi:  
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Turizmde özne konumunda olan ve sektörün varlık nedenini oluşturan turistlere yönelik araştırmaların önemi oldukça büyüktür. Özellikle tüketici davranışı kapsamında turistlere yönelik araştırmalar, mevcut turistlerin memnuniyetlerinin artırılması ve potansiyel turistlerin kazanılmasında oldukça yardımcıdır. Bu araştırmada farklı tipolojilere sahip bulunan turistlerin tüketici davranışı bağlamında seyahat kararları öncesi bilgi araştırmalarına odaklanılmış ve turist tipolojileri ile bilgi araştırma davranışı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup, bulunmadığı test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karabük iline bağlı olan Safranbolu ilçesine Mayıs-Eylül 2016 döneminde ziyaret gerçekleştiren 432 yerli turiste anket uygulanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda Safranbolu ilçesine ziyaret gerçekleştiren yerli turistlerin tipolojilerinin araştırmacı turist, organize kitle turist ve maceracı turist olmak üzere üç boyutta şekillendiği tespit edilmiştir. Turistlerin seyahat öncesi bilgi araştırma sürecinde destinasyon genel özellikleri, ulaşım-konaklama imkanları, seyahat güzergahları, sağlık-güvenlik imkanları ve eğlence imkanlarına yönelik bilgi araştırmasına yöneldikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki turist tipolojisi ile bilgi araştırma davranışı arasında düşük düzeyde bir pozitif bir ilişki (r=0,281) bulunmaktadır. Yerli turistlerin bilgi araştırma davranışında öncelikleri ulaşım ve konaklama imkanları, seyahat güzergahları, sağlık ve güvenlik imkanları, eğlence imkanları ve destinasyon genel özellikleri oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmacı turistlerin organize kitle turistler ve maceracı turistlere göre daha fazla bilgi araştırması yaptıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

A Study Of Tourist Typologies and Information Search Behavior
2020
Yazar:  
Özet:

The importance of research on tourists that are in the main position in tourism and that are the cause of the industry’s existence is quite large. Research aimed at tourists, in the context of consumer behavior, is greatly helpful in increasing the satisfaction of existing tourists and gaining potential tourists. This study focuses on information research prior to travel decisions in the context of consumer behavior of tourists with different types and aims to test whether or not there is a meaningful relationship between tourist types and information research behavior. In accordance with this goal, a survey of 432 indigenous tourists who visited the Safranbolu district, which is connected to the Karabük province, was implemented in the period May-September 2016. The analysis of the survey data has found that the typologies of local tourists visiting the Safranbolu district are formed in three dimensions: research tourist, organized mass tourist and adventure tourist. Tourists have been determined that in the pre-travel information research process, they are focused on the general characteristics of the destination, transportation and accommodation facilities, travel routes, health-security facilities and entertainment facilities. The study found that there is a low-level positive relationship (r=0,281) between tourist typology and information research behavior. Priorities in the knowledge research behavior of indigenous tourists are transportation and accommodation facilities, travel routes, health and safety facilities, entertainment facilities and general features of the destination. The researchers also found that tourists are doing more information research than organized mass tourists and adventurous tourists.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 627
Atıf : 1.397
2022 Impact/Etki : 0.534
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
66/509

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi