Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 25
 İndirme 5
Teknolojik ve Bilimsel Bilginin Turkiye'de Ekonomik Buyumeye Etkisi (1980 - 2015)
2020
Dergi:  
Akdeniz İİBF Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, Türkiye'de 1980 - 2015 döneminde bilim, teknoloji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri analiz etmektedir. Bilimsel yayınlar ve patent verileri sırasıyla bilimsel ve teknolojik çıktıları temsil etmektedir. Çalışmada doğrusal regresyon ve ARDL modelleri kullanılmıştır. Uygulanan modellerden elde edilen sonuçlar, bilim, teknoloji ve ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteren önemli bir istatistiksel kanıt olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak, iki temel çıkarıma ulaşmak mümkün olabilmektedir. Birincisi, Türkiye'de üniversite ile sanayi arasında bulunan bağlar zayıftır. İkincisi ise, bilimsel makaleler, Türkiye ekonomisinin üretken sektörlerini doğrudan etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Technological and Scientific Knowledge On Economic Growth In Turkey (1980 - 2015)
2020
Yazar:  
Özet:

In this study, we analyze the relationships among science, technology, and economic growth in Turkey for the period 1980 - 2015. We fitted linear regression and ARDL models by using scientific articles and patents as representatives for the scientific and technological outputs, respectively. The results obtained from the fitted models reveal that there is no significant statistical evidence showing a strong relation between science, technology, and economic growth. There are two possible interpretations of the results. First, the ties between university and industry are weak in Turkey. Second scientific papers of Turkey do not impact the productive sectors of Turkish economy directly.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akdeniz İİBF Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 456
Atıf : 2.771
2022 Impact/Etki : 0.382
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
131/509

Akdeniz İİBF Dergisi