Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 141
 İndirme 27
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Görsel Sanatlar Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
2021
Dergi:  
Journal of History School
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan görsel sanatlar eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Araştırma, durum çalışması modeline dayalı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın amacına bağlı olarak farklı illerde ve okullarda görev yapan 12 görsel sanatlar öğretmenin görüşüne başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, COVID-19 pandemi sürecinde görsel sanatlar öğretmenlerinin uzaktan görsel sanatlar öğretimine yönelik olumlu ve olumsuz görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin uzaktan görsel sanatlar öğretim sürecinde internete erişim, altyapı eksikliği ve öğrenme süreci ile ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde düz anlatım yöntemini diğer yöntem ve tekniklere göre daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin ve öğretmenlerin COVID-19 salgını gibi ve olağanüstü afet durumlarında uzaktan eğitime hazırlamak amacıyla yeni planlamalar ve öğretim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Perceptions Of Teachers Regarding Distance Visual Arts Education In The Covid-19 Pandemic Process
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to evaluate the perceptions of teachers regarding distance visual arts education in the COVID-19 pandemic. The study is a qualitative study that is based on the case study model. Based on the aim of the study, perceptions of 12 visual arts teachers, who served in various cities in Turkey, were inquired. The data, which were collected by a semi-structured interview form, were analyzed by the content analysis technique. As a result of the study, it was determined that the visual arts teachers had positive and negative perceptions regarding distance visual arts education in the COVID-19 pandemic. It was determined that the teachers experienced problems that were related to internet access, lack of infrastructure, and learning processes in the process of distance visual arts education. Furthermore, it was determined that the teachers preferred the direct instruction method more frequently compared to other methods and techniques in the distance education process. According to the results of the study, it is suggested that new plans and education programs should be developed to prepare students and teachers for distance education in extraordinary disaster situations.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal of History School

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.883
Atıf : 3.343
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini