Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 18
 İndirme 1
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesinde (updap) Bulunan Dokumacılık Aletleri
2021
Dergi:  
Cedrus
Yazar:  
Özet:

Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi’nde (UPDAP) bulunan arkeolojik materyal kültürün bir bölümünü dokumacılık aletleri oluşturmaktadır. UPDAP dokumacılık aletleri, diğer materyallare oranla en az buluntuyu oluşturmasına karşın, Batı Anadolu bölgesi Tunç Çağı için sayısal ve biçimsel açıdan zengin bir koleksiyonu temsil ettiği anlaşılmaktadır. Yüzey araştırmaları sırasında çoğunlukla kırık olarak bulunmuş olmalarının yanı sıra az sayıda da olsa tam aletler de bulunmuştur. Bu aletler tarihöncesi dönemlerde dokuma üretiminin başlıca geçim kaynaklarından oldu-ğunu arkeolojik olarak kanıtlamaktadırlar. Muhtemelen Paleolitik Çağ’da başlayan dokuma üretiminin tarihi, çanak çömlek ve madencilik gibi üretim faaliyetlerinden daha eskiye gitmektedir. UPDAP dokumacılık aletleri tezgâh ağırlıkları ve ağırşaklar olarak iki ayrı grupta toplanmaktadır. Tezgâh ağırlıkları hilal, disk ve piramidal biçimli olarak üç farklı gruba ayrılmıştır. Ağırşaklar çiftkonik ve küresel bi-çimli olarak başlıca iki biçimdedir. Bulundukları höyüklerdeki çanak çömlekler ve diğer bulgulardan yapılan tarihleme çalışmalarına ve Batı Anadolu bölgesi yerle-şimlerinin tarihleme sorunu olmayan in-situ tabakalarında ortaya çıkarılan dokuma aletleri ile gösterdikleri benzerliklere göre çoğunlukla Erken ve Orta Tunç Çağı’na tarihlenmektedirler.

Anahtar Kelimeler:

Documentation Tools Found In The Prothistoric Period Surface Research Project (updap)
2021
Dergi:  
Cedrus
Yazar:  
Özet:

A part of the archaeological material culture found in the Prothistoric Period Surface Research Project (UPDAP) is made up of texting tools. Despite the fact that the UPDAP texture tools create the lowest content compared to other materials, it is clear that the Western Anadolu region represents a numberally and formally rich collection for the Tune Age. During surface research, they were mostly found broken, as well as a small number of complete tools were found. These instruments archaeologically prove that in prehistoric periods they were the main survival sources of fabric production. Probably the history of fabric production, which began in the Paleolithic Age, goes older than the production activities such as cranberry and mining. UPDAP texture tools are gathered in two separate groups as the weight of the thesis and the weights. The weights are divided into three different groups in the form of hill, disk and pyramidal. Weights are in two main forms as double-cone and global two-cone. They are mainly dating to the Early and Middle Tune Age, according to the historical studies and the similarities they show with the textile tools found in the in-situ layers of the western Anadolu region with no historical problems.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Cedrus

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 73
Atıf : 20
2022 Impact/Etki : null
Cedrus