Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 ASOS INDEKS
 Görüntüleme 11
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
2021
Dergi:  
Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının drama dersiyle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada olgubilim (fenomonelojik) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda 3. sınıfta öğrenim gören 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adayları uygun durum örnekleme tekniği kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi noktasında betimsel analizden yararlanılmıştır Mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular tematik olarak kategorilendirilmiş, tablolar halinde sunulmuş ve öğretmen adaylarının görüşleriyle desteklenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, drama dersinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerinde özellikle kendilerine güvenmede, iletişim becerilerinin gelişmesinde, duygudaşlık ve sosyal becerilerini geliştirmeleri yönünde önemli olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bulgulardan elde edilen verilere göre, drama dersinin rehberlik ve psikolojik öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerinde olumlu etki gösterdiği, özellikle drama dersinin lisans ilk sınıflarından itibaren alanında uzman kişiler tarafından verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi