Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 17
 Görüntüleme 36
 İndirme 13
Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler
2021
Dergi:  
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada amaç pandemi döneminde okul öncesi eğitimde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarının okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri altında incelenmesidir. Gerçekleştirilen bu araştıma, nitel desenlerden biri olan durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Araştırmanın, çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Aydın ili İncirliova ilçesinde ana okullarda görev yapan toplam 21 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerden veriler, görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşmelerde kullanılmak üzere yarı-yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Verilerin incelenmesinden elde edilen bulgulardan okul öncesi öğretmenlerinin özellikle bilgisayar ve akıllı telefonlar aracılığıyla “Zoom, Whatsapp ve EBA” gibi farklı uzaktan eğitim programları kullanarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak pandemi döneminden okul öncesi eğitimin olumsuz etkilendiği ve yüz yüze eğitimin gerekli tedbirler alınarak devam ettirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmada uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan en büyük sorunun teknolojik araç-gereç/alt yapı eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda ortaya çıkan diğer başlıca sorunlar ise ailenin çocuklarının eğitime destekte bulunmaması, velilerin teknolojiyi kullanmada yetersiz olmaları ve çocukların uzaktan eğitimi gerçekleştirebilecekleri bir ortamlarının olmaması, ekran başındaki çocuklarda oluşan dikkat ve motivasyon eksikliğidir. Öğretmenlerin bu sorunların çözümü için farklı yollara başvurdukları ve başta teknolojik altyapı ve araç-gereç desteğinin sağlanması olmak üzere birçok farklı öneride bulundukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Examination Of Distance Education Implementations In Preschool Education Through Teachers' Views: Challanges and Suggestions
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the distance education implementations carried out in pre-school education during the pandemic period through teachers' views. This study was designed as a case study, which was one of the qualitative patterns. The study group of the research consisted of 21 pre-school teachers working in kindergartens in Incirliova district of Aydın province in the 2021-2022 academic year. Data from teachers were collected through interviews. A semi-structured interview form was developed for the interviews. The data obtained from the teachers' views were analyzed by content analysis technique. From the findings, it was concluded that preschool teachers carried out various activities using different distance education programs such as "Zoom, Whatsapp and EBA", especially through computers and smart phones. However, it has been determined that pre-school education was adversely affected by the pandemic period and that face-to-face education should be continued by taking necessary precautions. In the research, it was determined that the most prominent challange emerging during distance education was the lack of technological tools-equipment/infrastructure. Other main problems that emerged at the end of the research were the family's lack of support for their children's education, the parents' inadequacy in using technology, the lack of an environment where children could perform distance education, and the lack of attention and motivation in children before the screen. It was suggested that participants resorted to different ways to solve these problems and that they made many different suggestions, especially the provision of technological infrastructure and equipment support.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 256
Atıf : 1.153
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini