Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Okuma Güçlüğü Olan ve Olmayan Okuyucuların Okuma Performanslarının Okumanın Bileşenleri Açısından Gelişimsel Olarak İncelenmesi
2023
Dergi:  
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmada okuma güçlüğü olan ve olmayan okuyucuların gelişimsel olarak okumanın bileşenlerinde sahip oldukları performansların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2, 4, 6 ve 8. sınıfa devam eden 240 normal gelişim gösteren ve 204 öğrenme güçlüğü olan toplamda 444 okuyucudan veri toplanmıştır. Katılımcıların performansları okumanın çözümleme, akıcı okuma ve okuduğunu anlama boyutunda karşılaştırılmıştır. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan okuyucuların okumanın bileşenlerinde sahip oldukları performanslar arası ilişkiler incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında öğrenme güçlüğü olan grubun her sınıf düzeyinde okumanın tüm bileşenlerinde normal gelişim gösteren akranlarından daha düşük performans sergiledikleri gözlenmiştir. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan grubun çözümleme becerilerinin 2. sınıfta akıcı okuma ve okuduğunu anlamayla, 4. sınıfta sadece akıcı okumayla ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akıcı okuma becerilerininse tüm sınıf düzeylerinde okuduğunu anlamayla anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar öğrenme güçlüğü okuyucuların okumanın bileşenlerinde önemli sınırlılıklar sergiledikleri ve bu sınırlıkları ortaokul düzeyine de taşıdıklarını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar alanyazın temelinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Developmental Examination Of Reading Performance Of Readers With and Without Reading Difficulties In Terms Of Reading Components
2023
Yazar:  
Özet:

The purpose of the study is to compare the developmental reading performance of readers with and without reading disabilities. In this direction, data were obtained from 444 readers in grades 2, 4, 6, and 8, including 240 with normal development and 204 with learning disabilities. The participants' reading comprehension, reading fluency, and decoding skills were evaluated and compared. In addition, the links between the reading component performances of readers with learning disabilities were investigated. According to the results, the group with learning disabilities performed lower than their normally developed peers in all reading components across all grade levels. In addition, it was determined that the decoding skills of the group with learning difficulties were associated with reading fluency and comprehension in the 2nd grade, but only with reading fluency in the 4th grade. At all grade levels, there was a substantial correlation between reading fluency and reading comprehension.The findings revealed that readers with learning disabilities displayed severe deficits in the components of reading and carried these deficits into secondary education. The results are discussed in light of the relevant literature.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.104
Atıf : 16.671
2022 Impact/Etki : 0.465
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
72/232

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi