Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 56
 İndirme 27
Using Toys As A Learning Material In Order To Improve The Motivation Of Young Learners In Foreign Language Classes
2017
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Bu vaka çalışmasının amacı, Automata (mekanik oyuncaklar) kullanarak öğrencilerin İngilizce dersindeki motivasyonunun artıp artmadığını bulmak ve keyifli bir öğrenme atmosferi yaratmaktır. Beşinci sınıf öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatında yöntemler, teknikler ve kazanımlar yazılmıştır. Fakat bunlar açıklayıcı bir şekilde ifade edilmemiştir ve ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamamaktadır. Bu nedenle öğretmenler dersleri daha canlı kılmak, öğrencilerin motivasyonunu, ilgisini ve heyecanını arttırmak için farklı türde etkinlikler uygulamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç odaklı vaka çalışması, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Türkiye’de Ordu’da bulunan Yağızlı Ortaokulu’nda 12 beşinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde, öğrencilerin İngilizce derslerindeki motivasyonunu arttırmak için öğrenme materyali olarak automata kullanılmıştır. Müfredata uygun olarak ders kitabındaki ünite ve konular işlenirken öğrenciler ilk olarak konularla ilgili hikayeler oluşturmuş, daha sonra bu hikayeleri dramayla anlatmış ve son olarak da dramanın bir bölümünü automatayla göstermiş ve örneklendirmiştir. Elde edilen veriler İçsel Motivasyon Envanteri, Öğrenci Mülakatları, Sınıf Gözlem Listesi ve Öğrenci Günlükleri yöntemleriyle elde edilmiştir. Yapılan tüm araştırmalar ve edinilen bilgiler öğrenme materyali olarak automatanın İngilizce öğreniminde beşinci sınıf öğrencilerinin motivasyonunu arttırdığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler:

Using Toys As A Learning Material In Order To Improve The Motivation Of Young Learners In Foreign Language Classes
2017
Yazar:  
Özet:

The purpose of this case study is to find out whether the motivation of students in English lessons increases or not using Automata (mechanical toys) and to create a pleasant learning atmosphere. The methods, techniques and achievements are written in the National Ministry of Education Programme for the students of the fifth grade. But these are not expressed in an explanatory way and are also unable to fully meet the needs and expectations of students and teachers. That’s why teachers need to practice different types of activities to make the classes more vibrant, to increase the motivation, interest and excitement of students. This process-focused case study was applied to 12th-class students at the Oilily High School located in the Army in Turkey in the second semester of the educational year. In the language learning and teaching process, it is automatically used as a learning material to increase the motivation of students in English courses. When the units and subjects in the curriculum are processed according to the program, students first create stories related to the subjects, then tell these stories with the drama and finally automatically show and sample a part of the drama. The obtained data was obtained through the Internal Motivation Reserve, Student Interviews, Class Observation List and Student Diaries methods. All the research done and the information acquired has shown that automated learning as a learning material increased the motivation of fifth-class students in English learning.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.493
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini