Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 57
 İndirme 25
Teksti̇l Baski Tasarimi Uygulamalari: Turk İslam Medeni̇yeti̇ Eserleri̇nden Esi̇nlenerek Olusturulan Ozgun Tasarimlar
2018
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Tarihe ait bilgiler ve eserler tarih, arkeoloji vb. çeşitli bilim dallarıyla insanlara ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Tarihin insanlara doğru ve süreklilik arz edecek şekilde ulaşmasında dijital yayıncılığın yanı sıra insanların günlük hayatlarında kullandıkları çeşitli materyal ve malzemeler üzerinden de aktarılabileceği eğitim yolları oluşmaktadır. Yapılan yüksek eser sayısı ve ustalık gerektiren ince sanat işleri bakımından Türk İslam eserleri oldukça geniş bir zenginliğe sahiptir. Bu tarihi zenginlikleri daha çok anlayabilmek ve Türk İslam tarihi eserleriyle insanları bir araya getirebilecek uygulamalardan biriside tekstil baskı tasarım uygulamasıdır. Baskı prosesi tekstil ürünlerinin kullanıma hazır hale getirilmesinde yapılan son işlemlerden birisidir. Tekstil yüzeylerinin çeşitli yöntemlerle renklendirilmesi işlemi olan baskı işlemi, tarihin eski dönemlerinden teknolojinin zirve yaptığı 21.yy’a kadar olan süreçte kesinti olmaksızın uygulanmıştır. Uygulanan baskı metotlarından biriside serigrafi (ipek) baskı metodu olup günümüzde de sıkça uygulanan bir baskı işlemidir. Serigrafi baskı tekniği ile bir den fazla renk oldukça yüksek kalitede tekstil yüzeylerine aktarılabilmektedir. Bu çalışmada Türk İslam medeniyetinin yaptığı çeşitli tarihi cami ve külliyelerde bulunan motifler ve mimari özellikler incelenmiş, daha sonra bu motif ve mimari yapılardan esinlenilerek çeşitli desenler Adobe Illustrator programında tasarlanmış ve oluşturulan desenler serigrafi tekniği ile tekstil yüzeylerine uygulanmıştır. Serigrafi tekniğini uygulayabilmek için oluşturulan desenler ipek germe, emülsiyonlama, kurutma, yıkama, baskı ve fikse işlemleri ile kumaş yüzeylerine aktarılmıştır. Çalışma sonucunda serigrafi baskı metodu uygulaması hakkında bilgi verilmesi, Türk İslam medeniyetine ait eserlerin özelliklerinin gösterilmesi, tekstil baskı tasarımında Türk İslam tarihi eserlerinden esinlenilerek orijinal tasarımlar oluşturulabileceğinin gösterilmesi ve oluşturulan ürünlerle Türk İslam medeniyetine ait bu eserler hakkında çok daha fazla kişinin bilgi sahibi olması ve farkındalık oluşmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Textile Printing Design Applications: Original Designs By Inspiring Works Of Turkish Islamic Civilization
2018
Yazar:  
Özet:

Informations and works from history have been tried to delivered to people via science disciplines such as history and archaeology etc. There are some education ways using materials and kits in daily life to transfer history correctly and continuously in addition to digital broadcast. Turkish Islamic works have wide wealth in terms of high number of works and fine art works requiring mastery. One of these applications that can collect Turkish Islamic works and people together and can help understanding these wealthes more is textile printing design application. Printing process is one of applications to make textile products ready for use. Printing process that is coloring of textile surfaces with various metods has been applied continuously from the oldest periods of history to 21. century that tecthnology have made pick. One of printing methods is serigraphy (silk) method and this method is applied often today. More than one color can be printed on textile surfaces at high quality with serigraphy printing tecnique. In this study, motifs and architectural features in some mosques and madrasah built in Turk Islamic Civilization time have been analyzed and then various patterns have been designed by inspiring from this motif and architectural structures by using Adobe Illustrator programme and have applied on textile surfaces. Created patterns to apply serigraphy technique have been printed on textile surfaces with silk stretching, emulsfying, drying, washing, printing and then fixing processes. In the result of this study, informing about serigraphy printing method application, showing features of works from Turkish Islamic civilization, showing that original designs can be made by inspiring from Turkish Islamic works in textile printing design and providing more people to have more informations about Turkish Islamic civilization works with these created products have been targeted

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
The Journal of Academic Social Science Studies

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.395
Atıf : 11.199
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini