Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 80
 İndirme 40
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müziksel Öz-yeterlik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması
2017
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitimi ana bilim dalı öğrencilerine yönelik müziksel öz-yeterlik inanç ölçeği geliştirmektir. Dolayısıyla bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırma Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 253 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle ölçeğin amacı tespit edilmiş ve madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunda ölçülmek istenen olguya yönelik maddelere yer verilmiştir. Madde havuzunda öncelikle araştırmacı tarafından 38 ölçek maddesi belirlenmiş ve ölçek türü olarak 5li likert tipi ölçek tercih edilmiştir. Kapsam geçerliliğini sağlamak için alınan uzman görüşleri doğrultusunda birbiriyle aşırı benzerlik gösterdiği ya da örtük değişkeni ölçme konusunda başarılı olamayacağı düşünülen 9 madde, madde havuzundan çıkartılmıştır. 29 maddeye indirgenen ölçeğin taslak hali Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 86 öğrenci üzerinde ön uygulamaya tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonrasında faktör yükleri 0,5’in altında kalan 9 madde ölçekten çıkartılmıştır. Çalışma kapsamında geçerlik ve güvenirlik analizlerine tabi tutulan 20 maddelik bir “Müziksel Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliğini sınamak için kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sınamak için ise iç tutarlılık ve madde analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, geliştirilmiş olan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu ölçeğin müzik eğitimi alanında kullanılabilecek bir veri toplama aracı olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

Musical Self-emotional Development Work For Preschool Teacher Candidates
2017
Yazar:  
Özet:

the aim of this research is to improve the musical self-eyeterity belief scale for main scientists, so this research is a scale development study, research input university education faculty preschool education was conducted on 253 students studying at the main science branch, in this context, the aim of the scale was determined, and the substance pool has been identified in the desired phenomenon to be measured in the material pool, primarily by the researcher, 38 substances were identified and 5 lirt type scale preferred in order to ensure the scope of the appropriateness of the study scale, and the degree of research was taken in accordance with the study scale of the study scale, which is subject to be taken in accordance with the appropriate science scale of the study

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


The Journal of Academic Social Science Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.286
Atıf : 12.029
2022 Impact/Etki : 0.071
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
439/509

Hukuk Temel Alanı
Q4
52/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
210/232

Filoloji Temel Alanı
Q4
69/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q4
78/92

İlahiyat Temel Alanı
Q4
93/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q4
32/39

The Journal of Academic Social Science Studies