Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 75
 İndirme 35
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Türüne Göre Saldırganlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi (çorum İli Örneği)
2014
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin okul türüne göre saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeylerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Çorum il merkezinde ortaöğretim kurumunda öğrenim gören rastgele yöntemle seçilmiş toplam 514 (266 erkek; 248 bayan) ortaöğretim öğrencisine, Kiper (1984) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde, “Çok Değişkenli Varyans Analizi (Manova)”, “Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova)” ve varyans analizi sonucunda, farkın kaynağını belirlemek amacıyla “Scheffe” testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 514 ortaöğretim öğrencisinden elde edilen verilere göre; yıkıcı, edilgen ve genel saldırganlık puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık görülmezken (p>0.05), atılgan saldırganlık puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
The Journal of Academic Social Science Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.286
Atıf : 12.029
2022 Impact/Etki : 0.071
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
439/509

Hukuk Temel Alanı
Q4
52/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
210/232

Filoloji Temel Alanı
Q4
69/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q4
78/92

İlahiyat Temel Alanı
Q4
93/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q4
32/39

The Journal of Academic Social Science Studies