Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 13
 Görüntüleme 91
 İndirme 47
Türk Eğitim Sisteminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması
2017
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Araştırmada, akıllı tahta kullanımının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisini belirlemek amacıyla meta analiz çalışması yapılmıştır. 2008–2016 yılları arasında yapılmış araştırma problemine uygun, meta analiz çalışmasına dahil edilebilecek istatistiksel verilere sahip doktora ve yüksek lisans tezleri ile makaleler ulusal ve uluslar arası veri tabanlarından Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda, akıllı tahta kullanımının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisine ilişkin toplam 29 çalışma meta analize dahil edilmiş ve toplamda 46 etki büyüklüğü değeri elde edilmiştir. Araştırma sonucunda derslerde akıllı tahta kullanımının öğrencilerde öğrenme ürünlerine etkisinin pozitif yönde olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen etki büyüklüğü değeri, rastgele etkiler modeline göre .636 ile 1.004 güven aralığında .820 (% 95 CI, SE = .094) olarak bulunmuştur. Bu değer, Thalheimer ve Cook (2002) tarafından belirtilen etki büyüklüğü sınıflandırmasına göre geniş düzeyde bir etki büyüklüğüdür. Araştırmada elde edilen 46 etki büyüklüğü değerinin 45’i pozitif, 1’i negatifdir. Araştırmada öğrencilerin öğrenme ürünlerine, araştırmanın yayın türüne, araştırmanın yapıldığı disiplin alanına ve araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre moderatör analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, en yüksek etki büyüklüğü değerinin öğrenilen bilgilerin akılda kalıcılığında (ES = 1.009), 2014-2016 yılları aralığında (ES= 1.108), doktora çalışmalarında (ES = .909), meslek dersleri alanında (ES = 1.324) ve üniversite öğrencilerinde (ES = 1.024) olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of The Use Of Smart Table In The Turkish Education System On Student Learning Products: Meta Analysis Study
2017
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

In the study, a meta-analysis study was conducted to determine the impact of the use of smart plate on students’ learning products. According to the research problem made between 2008-2016 years, the doctoral and master theses with statistical data that can be included in the meta analysis study and articles from national and international databases have been done literary scans using Turkish and English keywords. The scan resulted in a total of 29 study metanalysis on the impact of the use of smart plate on students’ learning products and a total of 46 impact size value was obtained. The study found that the impact of the use of smart plate in courses on learning products in students was found in a positive direction and the impact size was found at .820 (95% CI, SE = .094) in the confidence range of .636 to 1.004 according to the random effects model. This value is a broad-level impact size according to the classification of the impact size specified by Thalheimer and Cook (2002). Of the 46 impact sizes obtained in the study, 45 are positive and 1 is negative. The research has made moderator analyses according to the students’ learning products, the type of publishing of the research, the discipline in which the research is carried out and the learning levels of the students who participate in the research. The results of the analyses found that the highest impact size value was in the durability of the learned information (ES = 1.009), in the 2014-2016 years (ES = 1.108), in doctoral studies (ES = .909), in the field of professional courses (ES = 1.324) and in university students (ES = 1.024).

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.913
Atıf : 45.006
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini