Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 72
 İndirme 38
ABHAZ MÜZİKAL MİRASINDA GELENEKSEL BİR İCRA ŞEKLİ OLARAK “AZARAŞÜA” VE “ARGIZRA” GELENEĞİ (KOCAELİ ÖRNEĞİ)
2020
Dergi:  
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Özet Abhazlar İngur Irmağı'nın kuzeyinden başlayan, Kafkas Dağları ve Karadeniz kıyılarınca yer alan geniş bölgede yaşarlar. XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarına yaklaşık 100-150 bin Abhazın geldiği bilinir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşip buradaki yerli kültürlerle karşılaşan Abhazlar; Sakarya, Düzce, Bilecik, Hendek, İnegöl, Bursa, İzmit ve Eskişehir’de yaşarlar. Cumhuriyetle beraber yeni kurulan Türk Ulus Devleti’nde, kendi yaşam döngülerini ve kültürlerini sürdürerek, kültürel miraslarını gençlere aktarırlar. Kültürel miras içinde önemli bir yer tutan müzik Abhazların çeşitli ritüellerinde önemli bir belirleyicidir. Düğünlerde söylenen Azaraşüa’lar, solo ve ona eşlik eden vokal (Argızra) olarak icra edilir. Abhazlarda düğün ritüeli içinde yapılan müzik, sosyal statü, rol ve kimlik bağlamında yönlendirici müzikler ve danslardan oluşmaktadır. Kocaeli’de yaşayan Abhazlar bugün müzikal kültürel miraslarına sahip çıkmakta ve düğünlerinde bu müzikal mirası gençlere aktararak sergilemektedirler. Kocaeli /Fethiye köyü bu uygulamanın sergilendiği bir Abhaz yerleşimidir. Abstract Abkhazians live in a large region starting from the north of the Ingur River, located in the Caucasus Mountains and the Black Sea coast. XIX. it is known that approximately 100-150 thousand Abkhazians came to the Ottoman lands in the century. Abkhazians who settled in various regions of Anatolia and encountered the indigenous cultures here live in Sakarya, Düzce, Bilecik, Hendek, Inegöl, Bursa, Izmit and Eskisehir. In the newly established Turkish nation state with the Republic, they carry on their life cycles and cultures and transfer their cultural heritage to young people. Music, which holds an important place within the cultural heritage, is an important determinant in the various rituals of the Abkhazians. Azarashuas sung at weddings are performed as solo and accompanying vocals (Argizra). The music performed in the wedding ritual in Abkhazia consists of leading music and dances in the context of social status, role and identity. Abkhazians living in Kocaeli today claim their musical cultural heritage and exhibit this musical heritage at their weddings by passing it on to young people. Kocaeli / Fethiye village is an Abkhaz settlement where this practice is exhibited.

Anahtar Kelimeler:

Abhaz Music is a traditional icon of the "Zaraşua" and "Argizra" tradition (KOCAELI example)
2020
Yazar:  
Özet:

Abhazers live in a wide area, starting from the north of the Angur River, located along the Caucasus Mountains and the Black Sea coastline. The XIX. It is known that about 100-150 thousand Abhazis came to the Ottoman territory in the century. Abhazers settled in the various regions of Anadolu and met with indigenous cultures here; they live in Sakarya, Düzce, Bilecik, Hendek, Inegöl, Bursa, Izmit and Eskişehir. In the newly established Turkish National State, together with the Republic, they continue their own life cycles and cultures, transferring their cultural heritage to young people. Music, which holds an important place in cultural heritage, is an important determinant in the various rituals of the Abhaz. The Azarashua said at the weddings is performed as solo and accompanying vocal (Argızra). The wedding ceremony in Abhaz consists of music and dances in the context of music, social status, role and identity. Abhazans living in Kocaeli today possess their musical cultural heritage and show this musical heritage to young people on their weddings. Kocaeli/Fethiye village is an Abhaz settlement where this application is shown. Abstract Abkhazians live in a large region starting from the north of the Ingur River, located in the Caucasus Mountains and the Black Sea coast. The XIX. It is known that approximately 100-150 thousand Abkhazians came to the Ottoman lands in the century. Abkhazians who settled in various regions of Anatolia and encountered the indigenous cultures here live in Sakarya, Düzce, Bilecik, Hendek, Inegöl, Bursa, Izmit and Eskisehir. In the newly established Turkish nation state with the Republic, they carry on their life cycles and cultures and transfer their cultural heritage to young people. Music, which holds an important place within the cultural heritage, is an important determinant in the various rituals of the Abkhazians. Azarashuas sung at weddings are performed as solo and accompanying vocals (Argizra). The music performed in the wedding ritual in Abkhazia consists of leading music and dances in the context of social status, role and identity. Abkhazians living in Kocaeli today claim their musical cultural heritage and exhibit this musical heritage at their weddings by passing it on to young people. Kocaeli/Fethiye village is an Abkhaz settlement where this practice is exhibited.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

Alan :   Güzel Sanatlar

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 185
Atıf : 371
2023 Impact/Etki : 0.087
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi