Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 85
 İndirme 49
 Sesli Dinleme 2
Kadın Çalışanların Yaşam Doyumu ile Boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişki: Akdeniz Üniversitesi Örneği
2019
Dergi:  
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Özet: Akdeniz Üniversitesi  işçi ve memur statüsünde çalışan kadınların yaşam doyumları ile boş zaman engelleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma grubunu Akdeniz Üniversitesinde memur ve işçi statüsünde çalışan toplam 190 (yaşortalaması 33 ± 5.8) kadından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından oluşturmuş olan kişisel bilgi formu ayrıca yaşam doyumu ölçeği ve boş zaman engelleri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizin de, pearson korelasyon ve frekans analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların boş zaman engelleri ile yaşam doyumu arasında negatif ilişki görülmüştür (r=-.24; p<0.05). Yaşam Doyumu ile Boş Zaman Engelleri arasındaki ilişkiye bakıldığında özellikle boş zaman engelleri alt boyutlarından; ilgi eksikliği alt boyutuyla (r=-.24; p<0.01), bilgi eksikliği alt boyutuyla (r=-.21; p<0.01),  ve birey psikolojisi (r=-.17; p<0.01), alt boyutlarında negatif ilişki görülmüştür. Bu ilişki doğrultusunda katılımcıların zaman, tesis ya da arkadaş eksikliği sebeplerinden kaynaklanmadığı serbest zamanının değerlendirmedeki unsurların bireyin kendi içsel motivasyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Kadın Çalışanların Yaşam Doyumu İle Boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişki: Akdeniz Üniversitesi Örneği
2019
Yazar:  
Özet:

Summary: The purpose of the study is to determine the relationship between the life satisfaction of women working in the status of workers and officials and the disadvantages of their leisure time. The research group consists of a total of 190 women working as officials and workers at the University of the Mediterranean (33 ± 5.8). The personal information form created by the researcher in the framework of the research was also used for the scale of life satisfaction and the scale of free time barriers. The analysis of the data has also been applied, pearson correlation and frequency analysis. The results of the analysis showed a negative relationship between the participants’ free time obstacles and life satisfaction (r=-.24; p<0.05). When it comes to the relationship between life-to-life disorders and free-time disorders, it has been seen a negative relationship, especially from the lower dimensions of free-time disorders; from the lower dimensions of lack of interest (r=-.24; p<0.01), from the lower dimensions of lack of information (r=-.21; p<0.01), and from the lower dimensions of individual psychology (r=-.17; p<0.01). It is believed that the elements in the assessment of the free time that the participants do not result from the reasons of the lack of time, facility or friends are dependent on the individual’s own inner motivation.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler