Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 81
 İndirme 23
Yakınçağlarda Osmanlı-Fransa İlişkileri ve Fransa'nın Orta-Doğu Diplomasisi/Ottoman - France Relations at Nearages And France's Middle East Diplomacy
2009
Dergi:  
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Öncelikle 1789 Fransız İhtilali ile değişen dünya düzeni ve bu değişen yeni dünya düzeninin genel bir durumunu değerlendirdikten sonra yüzyılın Osmanlı Devleti ile Fransa'nın siyasal, sosyal ve ekonomik durumundan kısaca bahsedeceğiz. Daha sonra 1789-1802 yılları arası Mısır seferi ile değişen siyasal ilişkiler ile başlayıp, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı süreci, Tanzimat Fermanı'nın hazırlanma gerekçeleri ve aşamaları, 1867 reform politikaları ve bunun karşısında Bab-ı Âli Hükümeti'nin tutumu gibi konuları çözümlemeye çalışacağız. Konu 1919-1921 yılları arası yaşanan siyasal ilişkiler çerçevesinde değerlendirilerek noktalanacaktır. Yakınçağlarda, Osmanlı Devleti ve Fransa siyasal ilişkilerini yer yer incelerken çok önemli ayrıntılara dikkat çektik. Özellikle ünlü sisyphe mitolojisi ile birçok düşünürün özdeşleştirdiği Napolyon sözleri bu süreçte gelişen siyasal ilişkileri oldukça açık ifade etmektedir. Napolyon'un sürgünü sırasında ifade ettiği sözlerden anlaşılan Fransızca bir deyimin yorumu şu idi: "Her yükselişin bir düşüşü vardır”. Buna göre hiçbir güç sonsuza dek zirvede kalamayacaktır. O büyük güç yükselişini fark ettiği anda aslında düşüşe geçmiştir. Anahtar Kelimeler: Yakınçağlar, Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Orta-Doğu, Diplomasi Abstract After a general analysis of the period and changing world view by 1789 French Revolution, we are going to mention about the Ottoman Empire's and France's general situation of that period. After that, we are going to analysis some subjects such as the changing diplomatic relations between France and Ottoman Empire after France's attack to Egypt between 1789 and 1802,Kavalalı Mehmet Pacha'a rebellion, reasons of Tanzimat Fermanı (reorganization redicts), 1867 reforms and manner of the Imperial government. This analysis will be completed in frame of diplomacy analysis between 1919 and 1921. While we are analyzing the relation between France and Ottoman Empire during near ages we will point on some important details. Especially the famous myth Sisyphe and Napoleon's speeches are so interesting. Napoleon's speech which is also a French proverb's comment is “there is a fall after all rises”. This means no any power can always stay peak.As soon as that big power realizes it's rising, actually begins to fall. Key Words: Near ages, Ottoman Empire, France, Mıddle-East, Diplomacy.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 925
Atıf : 3.736
2023 Impact/Etki : 0.306
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi