Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 50
 İndirme 34
Prof. Dr. Sabri F. Ülgener Hayatı ve Eserlerine Dair Özet Bir Sergileme
2008
Dergi:  
İş Ahlakı Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma ile öğretim elemanlarının maruz kaldığı etik dışı davranışların ve bu bağlamda baskı / psikolojik şiddetin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde etik dışı davranışlara ve baskı / psikolojik şiddete maruz kalan öğretim elemanları belirlenmiş ve on beş öğretim elemanı ile mülakat yapılmıştır. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan “olgu bilim (phenomenology) deseni” kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından “standartlaştırılmış açık uçlu mülakat” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden “kategorisel analiz” ve “frekans analizi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının etik dışı davranışlara ve baskı / psikolojik şiddete maruz kalmalarının nedenleriyle ilgili algıları; “örgüt kültürünün ve yönetim anlayışının otokratik / baskıcı oluşu” ayrıca “kişisel kıskançlıklar / rekabet ve diğerinin yükselmesini engelleme isteği” gibi durumlarla ilgilidir. Araştırmada, etik dışı davranışlar ve baskı / psikolojik şiddet hakkında bir an önce farkındalık yaratılması ve bu davranışların ortadan kaldırılmasına dönük tedbirler alınması biçiminde öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


İş Ahlakı Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 236
Atıf : 1.196
2022 Impact/Etki : 0.333
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
155/509

İş Ahlakı Dergisi