Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 52
 İndirme 30
Atatürk Üniversitesi’ne Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştığı Sorunlar
2017
Dergi:  
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenmek istediklerinde çeşitli sorunlarla ve zorluklarla karşılaşırlar. Bunlar Türkçenin yapısal farklılığından kaynaklandığı gibi dolaylı olarak çevresel koşullardan da kaynaklanabilir. Yabancı dil öğrenmede belki debüyük sıkıntı öğrenilen dili  pratikte uygulama imkanı bulamamaktır. En iyi öğrenme dilin konuşulduğu yere giderek teoride öğrenilenlerin pratiğe dökülmesiyle mümkündür. Bu daha etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. Son yıllarda ülkemize artan ilgiyle Türkçe öğrenmek isteyen kişi sayısı da artmıştır. Çeşitli vesilelerle dünyanın farklı yerlerinden Türkiye’ye öğrenci gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla gelen öğrencilerin oryantasyon sürecinde Türkçe’yi dil olarak öğretme gereği ortaya çıkmıştır. Bu eksikliği kapatmak adına hem kurslar hem de üniversiteler bünyesinde değişik adlarla kurulan Türkçe öğretim merkezleri çalışmalar yürütmektedir. Hiç Türkçe bilmeyen bir öğrencinin karşılaştığı ilk sorun kendi anadiliyle Türkçenin farklı sözdizimsel, yapısal ve ses özelliklerine sahip olmasından, farklı dil ailesine mensup olmaktan doğan sorunlardır. Türkçe yapıları meydana getirirken kendi anadillerinden çoğu kez transfer yapamadıklarından çeşitli hatalar ortaya çıkar. Sürecin başında yaşanan Türkçenin yapısı, kelime ve anlam bilgisi gibi sıkıntılara ek olarak dil öğrenme sürecini belki de sekteye uğratacak bazı problemler meydana gelebilir. Bu problemler öğretim elemanından, ders araç ve gereçlerinden, eğitim ortamından, dil öğretimini gerçekleştiren kurumdan hatta öğrencinin kendisinden ve çevresinden kaynaklı olabilir. Hazırlanan bu çalışmada Atatürk Üniversitesi’ne öğrenim görmeye gelen yabancı öğrencilere bir anket uygulanmış ve yaşadıkları sıkıntılara öğrencinin gözünden bakılarak gerekli tespitler yapılmaya çalışılmış, bu sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Foreign Students Coming To The Ataturk University To See The Problem Of Learning Turkish
2017
Yazar:  
Özet:

Foreign students face various problems and challenges when they want to learn Turkish. These can also be due indirectly to environmental conditions, as is due to the structural differences of the Turkish language. The difficulty in learning a foreign language may be that the language learned cannot be applied in practice. The best learning is possible where the language is spoken and theoretically taught ones are throwed into practice. This makes learning more effective and lasting. In recent years, the number of people who want to learn Turkish has also increased with increasing interest in our country. Students from different parts of the world have begun to come to Turkey. Therefore, the students arrived in the orientation process had to teach Turkish as a language. In order to close this lack, the Turkish teaching centers, established with different names within both courses and universities, are conducting studies. The first problem a student who does not know Turkish is the problems arising from being a member of a different language family, because Turkish has different vocabulary, structural and sound characteristics with its own native language. There are many errors that occur when creating Turkish structures because they often do not transfer from their own natives. In addition to difficulties such as the structure of the Turkish language in the beginning of the process, the knowledge of the word and meaning, the process of learning the language may have some problems that will occur. These problems can be caused by the teaching element, the teaching tools and tools, the educational environment, the institution that performs the language teaching, and even the student’s self and surroundings. In this prepared study, a survey was applied to foreign students who came to study at the Atatürk University and the difficulties they experienced were tried to make the necessary detections taking into account the student's eye, the recommendations were made to address these problems.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi