Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 77
 İndirme 36
Belediyelerin Özgelirlerinin Artırılmasında Vergilendirme Yetkisi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma
2004
Dergi:  
Trends in Business and Economics
Yazar:  
Özet:

Özet: Türkiye'de belediyelerin mali yapılarının büyük ölçüde merkeze bağımlı olduğu, dolayısıyla belediyelerin hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı hizmet gereklerini karşılayabilmek için merkezden sürekli kaynak talep ettikleri bilinmektedir. Buna bağlı olarak, genel bütçenin durumu gözönüne alındığında, belediyelere daha fazla kaynak aktarımının mümkün olmadığı, dolayısıyla belediyelerin mali sorunlarının özkaynak sağlaması yoluyla çözümlenebileceği, bu bağlamda belediyelere vergilendirme yetkisi verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, önce vergi gelirlerinin belediye finansmanı içindeki yeri ortaya konmakta, dalıa sonra ise belediyelerin vergilendirme güçlerine ilişkin ülkelerarası bir karşılaştırma yapılarak, Türkiye'ye yönelik bazı öneriler getirilmektedir, Anahtar Kelimeler: Belediye Finansmanı, Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Güçleri   Abstract: It is clearly known that the fiscal structure of municipalities is mainly dependent upon the central government. Because of this fact municipalities have to demand more sources from the central government in order to meet service responsibilities, which has risen as a result of the rapid urbanization. In accordance with these facts, when the general budget situation is taken into account it has been argued that more source transfer is not possible. That is why, it is suggested that municipalities can solve their fiscal problem by increasing their own-sources. To do that, it is necessary to assign some taxing power to municipalilies. In this study, firstly the sharing of tax revenue in the municipal finance is indicated. Then, taxing powers of municipalities is compared at the international level and some suggestions are provided in relation to Turkey. Keywords: Municipal Finance, Taxing Powers of Local Government

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Trends in Business and Economics

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 169
Atıf : 86
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini